PdF BAJ3SAvp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-AJ3SA English Language for Education

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1208Úvod do jazykovědy pro učitele M. Adamzk 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1211Vybrané kapitoly ze syntaxe R. Povolnák 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
PdF:AJ1409Využití technologií ve výuce AJ S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
PdF:AJ2101Praktický jazyk 1A I. Headlandová Kalischováz 0/3/03 1P
PdF:AJ2102Praktický jazyk 1B I. Headlandová Kalischovázk 0/3/05 2P
PdF:AJ2103Praktický jazyk 2A Z. Krškováz 0/2/02 3P
PdF:AJ2104Praktický jazyk 2B Z. Krškováz 0/2/02 4P
PdF:AJ2105Praktický jazyk 3A - úroveň C1 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 5P
PdF:AJ2201Fonetika a fonologie A I. Hůlkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2202Fonetika a fonologie B I. Headlandová Kalischovázk 1/2/05 2P
PdF:AJ2203Gramatika A R. Jančaříkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2204Gramatika B R. Jančaříkovázk 1/1/04 2P
PdF:AJ2205Syntax A R. Povolnáz 0/2/02 3P
PdF:AJ2206Syntax B R. Povolnázk 0/1/04 4P
PdF:AJ2207Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky M. Adamz 0/3/03 6P
PdF:AJ2306Historie, kultura a literatura Velké Británie L. Podroužkovázk 0/3/05 4P
PdF:AJ2307Historie, kultura a literatura USA Z. Janíkzk 0/3/05 5P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ2401Základy didaktiky angličtiny 1 S. Hanušováz 0/2/02 3Z
PdF:AJ2402Základy didaktiky angličtiny 2 L. Nepivodovák 0/2/03 5Z
5 kreditů