FF FNNOpJ Nordistika - odbornost pro praxi
Název anglicky: Nordic Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-NO_ Nordistika - odbornost pro praxi

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOII_193Magisterská práce M. Juříčkováz 0/0/0- 4P
FF:NOII_196Seminář k magisterské diplomové práci M. Juříčkováz 0/2/015 3P
FF:NOII_196bSeminář k magisterské diplomové práci II M. Juříčkováz 0/2/015 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOII_071Norština - konverzace pro pokročilé M. Juříčkováz 0/2/04 1P
FF:NOII_073Seminář překladu odborných textů z norštiny a dánštiny M. Juříčkováz 0/24 2P
FF:NOII_074Dějiny překladu ze skandinávských jazyků M. Juříčkovázk 1/1/05 2P
FF:NOII_0801Přehled švédské literatury a kultury M. Juříčkováz 1/1/04 2P
FF:NOII_0804Průprava soudního tlumočníka a překladatele M. Juříčkováz 0/2/04 3P
FF:NOII_084Norská konverzace na aktuální politická a kulturní témata M. Juříčkováz 0/2/03 2P
FF:NOII_153Komunikace v obchodním styku M. Juříčkováz 0/1/02 4P
FF:NOII_18Kapitoly z referenční gramatiky norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 1Z
FF:NOII_25Základy odborné terminologie vybraných oborů M. Juříčkováz 0/2/04 3Z
FF:NOII_29Didaktika norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 3P
FF:NOII_290Kapitoly z textové lingvistiky M. Juříčkováz 1/1/04 2Z
FF:NOII_292Psaní odborného a vědeckého textu M. Juříčkováz 0/2/04 1P
FF:NOII_391Jazyk a společnost M. Juříčkovák 1/1/04 3Z
FF:NOII_44Interpretace norských novel M. Juříčkovák 1/1/04 1P
FF:NOII_66Odborná jazyková konzultace k magisterské práci M. Juříčkováz 0/1/02 4P
FF:NOII_68Překladatelství: vybrané okruhy J. Munzark 0/2/04 1P
FF:NOI_22Přehled dánské literatury J. Munzark 1/1/04 1P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOII_072Překlad a interpretace norských a dánských textů M. Juříčkováz 0/2/04 --
FF:NOII_0805Srovnávací a intertextová jazykověda M. Juříčkováz 1/2/04 --
FF:NOII_083Projektová konzultace v magisterském studiu I M. Juříčkovák 0/13 --
FF:NOII_085Exkurze magisterská M. Juříčkovák 0/0/44 --
FF:NOII_27Skandinávské literatury z komparatistického hlediska M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_61Překladatelský workshop M. Juříčkovák 0/0/105 --
FF:NOII_70Norština - magisterská praxe M. Juříčkováz 0/0/24 --
FF:NOI_230Projektový workshop M. Juříčkovák 0/0/84 --
FF:NOII_71Stáž v magisterském studiu M. Juříčkovák 0/0/0 stáž.6 --
38 kreditů