FF FDOJkJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

Student je povinen získat kredity za povinné předměty (185 kr.), dále pět kreditů za cizí jazyk a k tomu 50 kreditů povinně volitelných kursů podle individuálního studijního plánu.

povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDA01Doktorský seminář I M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 1-
FF:LgDA02Doktorský seminář II M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 2-
FF:LgDA03Doktorský seminář III M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 3-
FF:LgDA04Doktorský seminář IV M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 4-
FF:LgDA05Doktorský seminář V M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 5-
FF:LgDA06Doktorský seminář VI M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 6-
FF:LgDA07Doktorský seminář VII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 7-
FF:LgDA08Doktorský seminář VIII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 8-
FF:LgDA09Zahraniční semestrální studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/020 --
FF:LgDB11Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe M. Dočekalk 0/0/010 3-
FF:LgDM01Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 2-
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 1-
FF:LgDP02Publikační výstup: článek v zahraničí M. Dočekalk 0/0/015 --
FF:LgDP04Účast na konferenci: zahraniční M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDS01Disertační práce M. Dočekalz 0/0/025 8-
FF:LgDS02Teze doktorské práce M. Dočekalz 0/0/05 7-
185 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDB01Speciální přednáška I M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 1-
FF:LgDB02Speciální přednáška II M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 2-
FF:LgDB03Speciální přednáška III M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 3-
FF:LgDB04Speciální přednáška IV M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 4-
FF:LgDB05Speciální přednáška V M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 5-
FF:LgDB06Speciální přednáška VI M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 6-
FF:LgDB07Speciální přednáška VII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 7-
FF:LgDB08Speciální přednáška VIII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 8-
FF:LgDB10Zahraniční krátký studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/05 4-
FF:LgDB12Účast na konferenci: organizace M. Dočekalk 0/0/05 5-
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA19Doktorský den I M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA20Doktorský den II M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDP01Publikační výstup: monografie M. Dočekalk 0/0/025 --
FF:LgDP03Publikační výstup: článek domácí M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDP05Účast na konferenci: domácí M. Dočekalk 0/0/07 7-
FF:LgDP06Publikační výstup: recenze M. Dočekalk 0/0/05 2-
162 kreditů

Povinné předměty -- cizí jazyky

Doktorand si během studia z nabídky vybere minimálně jeden kurz.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJVASTAngličtina pro studium a stáže v zahraničí L. Hanovskáz 0/2/02 --
FF:LgDEA21Cizí jazyk (DS) - publikace a referát M. Dočekalz 0/0/0 blok.5 --
12 kreditů