Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F02902 Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-EST_ Estetika a kulturní studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESDS01Seminář pro doktorské studium P. Osolsobězk 0/210 --
FF:ESDS02Teze doktorské práce (autoreferát) P. Osolsobězk 0/25 --
FF:ESDS03Odborný referát P. Osolsoběz 0/220 --
FF:ESDS04Odborná publikace P. Osolsoběz 0/220 --
FF:ESDS05Dějiny estetiky a kultury P. Osolsobězk 0/220 --
FF:ESDS06Pojmy a metody estetické teorie P. Osolsobězk 0/220 --
FF:ESDS07Textová příprava I. (1.-4.rok studia každý semestr) P. Osolsobězk 0/25 --
FF:ESDS08Prezentace, publikace, konference P. Osolsobězk 0/230 --
FF:ESDS09Zahraniční studijní pobyt P. Osolsobězk 0/020 --
FF:ESDS11Sémiotická a strukturní analýza R. Niederlezk 0/210 --
FF:ESDS12Etická kritika umění a kultury P. Osolsobězk 0/210 --
FF:ESDS16Vedení odborné práce P. Osolsobězk 0/220 --
FF:ESDSDPDoktorská disertace P. Osolsoběz 0/225 --
FF:ESDSDSDoktorský seminář (každý semestr) P. Osolsoběk 0/25 --
FF:ESDSJ1Cizí jazyk v odborném užití I. L. Leek 0/210 --
FF:ESDSJ2Cizí jazyk v odborném užití II. P. Osolsoběk 0/05 --
FF:ESDSM1Obecná metodologie I. P. Osolsoběz 0/210 --
FF:ESDSM2Obecná metodologie II. P. Osolsoběk 0/210 --
255 kreditů

Další aplikace