FF FDESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-EST_ Estetika a kulturní studia

Úvodní informace / Pokyny

Posluchač doktorského studia si zapisuje každý semestr Doktorský seminář (ESDSDS) a dále pak nejméně jeden z kursů, jejichž doporučenou následnost naznačují kódy. Přitom dbá, aby za každý ukončený semestr získal alespoň 30 kreditů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESDS01Seminář k teorii kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS02Teze doktorské práce (autoreferát) P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS03Odborný referát H. Řehulkováz 0/2/010 --
FF:ESDS04Odborná publikace H. Řehulkováz 0/2/05 --
FF:ESDS05Dějiny estetiky a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS06Pojmy a metody estetické teorie R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDS07Textová příprava I. (1.- 4. rok studia každý semestr) P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESDS08Prezentace a konference L. Leek 0/2/05 --
FF:ESDS09Zahraniční studijní pobyt L. Leez 0/0/210 --
FF:ESDS11Sémiotická a strukturní analýza R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDS12Etická kritika umění a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS16Odborné vedení a pedagogická praxe P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDSDPDoktorská práce - disertace P. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:ESDSDSDoktorský seminář (každý semestr) P. Osolsoběk 0/2/05 --
FF:ESDSJ1Cizí jazyk v odborném užití I. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDSJ2Cizí jazyk v odborném užití II. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDSM1Metodologie humanitních věd I. R. Niederlez 0/2/010 --
FF:ESDSM2Metodologie humanitních věd II. R. Niederlek 0/2/010 --
170 kreditů