Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F116B Anglophone and Francophone Area Studies
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKSA_ North-American Culture Studies

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS91Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS92Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS93Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1Z
FF:SAKS02Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1Z
FF:SAKS03Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2Z
FF:SAKS04Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2Z
FF:SAKS05Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky T. Pospíšilzk 1/1/02+3 3Z
FF:SAKS06Frankofonní kultury Severní Ameriky T. Pospíšilzk 1/1/02+3 3Z
FF:SAKS80Praxe T. Pospíšilz 0/0/010 4P
40 kreditů

Specializační část (min. 40kr.)

Specializační předměty - anglofonní a frankofonní areály

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ). Předměty SAKS11-15 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 21-25 jsou předměty frankofonního areálu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS11Severoamerické mezikulturní narativy T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1P
FF:SAKS12Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2P
FF:SAKS13 -- 0/0- 3P
FF:SAKS14Současné otázky americké lingvistiky T. Pospíšilzk 0/2/02+3 4P
FF:SAKS15 -- 0/0- 3P
FF:SAKS21Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře T. Pospíšilzk 2/0/02+3 1P
FF:SAKS22 -- 0/0- 2P
FF:SAKS23 -- 0/0- 3P
FF:SAKS24Francouzština v Severní Americe T. Pospíšilzk 1/0/02+3 4P
FF:SAKS25 -- 0/0- 4P
25 kreditů

Další aplikace