PdF NSOCPck Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social Pedagogy and Leisure
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SoDPDiplomová práce J. Němecz 0/0/010 3P
PdF:SoDPdDiplomová práce - Dokončení J. Němecz 0/0/0 Odevzdání DP.5 4P
PdF:SoDPpDiplomová práce - Projekt J. Němecz 0/0/05 1P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Předmět Sociální pedagogická praxe 1-3 si studenti zapisují opakovaně v 1.- 3. semestru a získají za něj celkem 6 kreditů. Předmět Volnočasová pedagogická praxe 1-3 si studenti zapisují opakovaně v 1.- 3. semestru a získají za něj celkem 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:So201Sociálně pedagogiká praxe 1 M. Kurowskiz 0/0/2 28.2 1P
PdF:So202Volnočasová pedagogická praxe 1 P. Sojákz 0/0/2 28.2 1P
PdF:So210Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu J. Němeczk 0/2/0 12.5 1Z
PdF:So211Psychologické teorie osobnosti J. Marešzk 0/2/0 12.5 1P
PdF:So212Sociologie výchovy M. Košatkovázk 0/2/0 12.5 1P
PdF:So213Komunikace v náročných situacích M. Kurowskik 0/2/0 12.3 1P
PdF:So214Edupreneurship J. Kratochvílovák 0/2/0 12.3 1Z
PdF:So216Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/0 3 dny.2 1-
PdF:So220Aplikované drama L. Polánkovák 0/2/0 12.3 2P
PdF:So221Pedagogicko-psychologická diagnostika B. Strobachovázk 0/2/0 12.5 2P
PdF:So222Sociální teorie v kontextu výchovy ve volném čase D. Klapkozk 0/2/0 12.5 2Z
PdF:So223Sociální podnikání L. Gulovák 0/2/0 12.3 2P
PdF:So224Terénní výzkum sociálních jevů J. Německ 0/2/0 12.4 2Z
PdF:So225Andragogika a speciální andragogika K. Pančochak 0/2/03 3Z
PdF:So230Metodologický workshop D. Klapkok 0/1/0 10.3 3Z
PdF:So231Teoretické a aplikační koncepty volného času M. Kaplánekzk 0/2/05 3P
PdF:So232Psychoterapeutické směry, metody a techniky P. Sojákk 0/2/04 2P
PdF:So233Základy supervize v pomáhajících profesích P. Sojákz 0/1/0 10.2 3P
PdF:So234Leadership a managementship v NNO P. Sojákzk 0/2/0 12.5 3P
PdF:So236Gerontagogika L. Gulovázk 0/2/0 12.5 3P
PdF:So237Filosofické a etické aspekty výchovy a vzdělávání M. Kaplánekzk 0/2/0 12.5 3Z
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si volí jeden cizí jazyk v celkové hodnotě 7 kreditů. Z nabídky povinně-volitelných předmětů si studenti zvolí jeden předmět v hodnotě 3 kreditů. Zbývající počet kreditů (4 kredity) si vyberou z celofakultní či celouniverzitní nabídky předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JV021Angličtina pro sociální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JV022Angličtina pro sociální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
PdF:JVp037Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp038Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
PdF:JVp043Ruština pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp044Ruština pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
PdF:SO538Global Learning and Social Justice M. Košatkováz 0/2/0 12.5 1P
PdF:SO539Engaging Diversity in Communication with Cultural Others Z. Janíkz 0/2/0 12.3 1P
PdF:SZ6630Special and Inclusive Education K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 1P
32 kreditů