FF FDIESJkJ Indoevropská srovnávací jazykověda
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-IESJ_ Indoevropská srovnávací jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

Student je povinen získat kredity za povinné předměty (175 kr.), dále pět kreditů za cizí jazyk a k tomu 60 kreditů povinně volitelných předmětů podle individuálního studijního plánu.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDA01Doktorský seminář I V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 1-
FF:IEDA02Doktorský seminář II V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 2-
FF:IEDA03Doktorský seminář III V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 3-
FF:IEDA04Doktorský seminář IV V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 4-
FF:IEDA05Doktorský seminář V V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 5-
FF:IEDA06Doktorský seminář VI V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 6-
FF:IEDA07Doktorský seminář VII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 7-
FF:IEDA08Doktorský seminář VIII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 8-
FF:IEDA09Zahraniční semestrální studijní pobyt V. Blažekk 0/0/020 --
FF:IEDB11Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP02Publikační výstup: článek v zahraničí V. Blažekk 0/0/015 --
FF:IEDP04Účast na konferenci: zahraniční V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDS01Disertační práce V. Blažekz 0/0/025 --
FF:IEDS02Teze doktorské práce V. Blažekz 0/0/05 --
FF:IEDS03Státní doktorská zkouška V. BlažekSDzk 0/0/0- --
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDB01Speciální přednáška I V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 1-
FF:IEDB02Speciální přednáška II V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 2-
FF:IEDB03Speciální přednáška III V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 3-
FF:IEDB04Speciální přednáška IV V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 4-
FF:IEDB05Speciální přednáška V V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 5-
FF:IEDB06Speciální přednáška VI V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 6-
FF:IEDB07Speciální přednáška VII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 7-
FF:IEDB08Speciální přednáška VIII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 8-
FF:IEDB10Zahraniční krátký studijní pobyt V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDB12Účast na konferenci: organizace V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDP01Publikační výstup: monografie V. Blažekk 0/0/025 --
FF:IEDP03Publikační výstup: článek domácí V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP05Účast na konferenci: domácí V. Blažekk 0/0/07 --
132 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyky

Doktorand si vybere během studia minimálně jeden kurs.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
20 kreditů