FF FDIESJkJ Indoevropská srovnávací jazykověda
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-IESJ_ Indoevropská srovnávací jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška z oboru Indoevropská srovnávací jazykověda je ústní. Skládá se ze tří okruhů: v prvním okruhu se zjišťuje obecná teoretická znalost metodologie srovnávací lingvistiky, v druhém okruhu student prokáže schopnost na místě aplikovat vhodný metodologický rámec při řešení na místě zadaného problému, v třetím okruhu předvede student vhodné řešení předem zadaného problému (tedy po předchozí přípravě).

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium daného studenta je řízeno zadaným individuálním studijním plánem a sestává se z více částí: jednak společných metodologických seminářů, na kterých bude obeznámen se základními metodologickými postupy oboru (, dále z části doktorských seminářů, které bude absolvovat u svého školitele (případně ve společnosti dalších studentů) -- IEDa01 až IEDA08 (Doktorský seminář I-VIII) a konečně z části zcela individuální, kdy bude školitelem případně vysílán na přednášky nabízené jinde (IEDB01-08 Speciální přednáška I-VIII). Cílem je samozřejmě pomoci studentovi s přípravou a zpracováním dizertační práce tak, aby splňovala (minimálně) požadavky běžně kladené na lingvistickou dizertaci v evropském kontextu. Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia jsou Teze (IEDS02) a Doktorská práce (IEDS01). Nezbytnou povinnou součástí curricula jsou i předepsané publikační výstupy (nejméně jeden článek v zahraničí a jedna aktivní účast na zahraniční konferenci: IEDP01 -- IEDP03) a pedagogická praxe. . Doktorandi si navíc během studia vybírají minimálně jeden kurz z bloku cizích jazyků (CJV_D_A, CJVAST a IED21 Anglický jazyk pro doktorské studium, Angličtina pro studium a stáže v zahraničí a Cizí jazyk (DS) - publikace a referát). Povinnou součástí studia je také zahraniční semestrální studijní pobyt. Povinné předměty mají souhrnnou kreditovou dotaci 185 kreditů, povinně volitelné 157.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Seznam úspěšně obhájených disertačních prací (2015-2020):
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (2019): Dendronyma v sídelních jménech českých zemí
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (2019): Paleografie mongolského písma
Palitha Lakshman Nugapitiya, Ph.D. (2019): Classicism versus Modernisn: An Analysis of the Sociolinguistic Problems of the Contemporary Sinhala Language as regards its Diglossia
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (2018): Baltská deminutiva v genetické a areálové perspektivě
Ing. Mgr. Michal Cigán, Ph.D. (2016): Anthropological and Philological Analysis of Social and Gender Relations in Indo-European Myths: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others
Mgr. Lenka Bičanová (2015): Sandhi jako jev fonologický

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDA01Doktorský seminář I V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 1-
FF:IEDA02Doktorský seminář II V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 2-
FF:IEDA03Doktorský seminář III V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 3-
FF:IEDA04Doktorský seminář IV V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 4-
FF:IEDA05Doktorský seminář V V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 5-
FF:IEDA06Doktorský seminář VI V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 6-
FF:IEDA07Doktorský seminář VII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 7-
FF:IEDA08Doktorský seminář VIII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 8-
FF:IEDA09Zahraniční semestrální studijní pobyt V. Blažekk 0/0/020 --
FF:IEDB11Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP02Publikační výstup: článek v zahraničí V. Blažekk 0/0/015 --
FF:IEDP04Účast na konferenci: zahraniční V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDS01Disertační práce V. Blažekz 0/0/025 --
FF:IEDS02Teze doktorské práce V. Blažekz 0/0/05 --
FF:IEDS03Státní doktorská zkouška V. BlažekSDzk 0/0/0- --
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDB01Speciální přednáška I V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 1-
FF:IEDB02Speciální přednáška II V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 2-
FF:IEDB03Speciální přednáška III V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 3-
FF:IEDB04Speciální přednáška IV V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 4-
FF:IEDB05Speciální přednáška V V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 5-
FF:IEDB06Speciální přednáška VI V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 6-
FF:IEDB07Speciální přednáška VII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 7-
FF:IEDB08Speciální přednáška VIII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 8-
FF:IEDB10Zahraniční krátký studijní pobyt V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDB12Účast na konferenci: organizace V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDP01Publikační výstup: monografie V. Blažekk 0/0/025 --
FF:IEDP03Publikační výstup: článek domácí V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP05Účast na konferenci: domácí V. Blažekk 0/0/07 --
132 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyky

Doktorand si vybere během studia minimálně jeden kurs.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
20 kreditů