FF FNSAKSApJ North-American Culture Studies
Název anglicky: North-American Culture Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF N-SAKSA_ North-American Culture Studies

M.A. Thesis (min 20kr.)

Students take the Master's Thesis Seminar I and II, and the Master's Thesis course.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Compulsory Courses (48 credits)

Students take all mandatory courses (SAKS001-006), gaining 48 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
48 kreditů

Selective Courses (52 credits)

Students must complete the required number of courses by taking a minimum of three courses from two of the respective cultural areas. SAKS011-020 are courses from the English-speaking cultural area, SAKS 021-025 are courses from the Francophone cultural area and SAKS 031-035 are courses from the Hispanophone cultural area. The courses of the Anglophone cultural area are common to all students, while the courses of the Francophone and Hispanophone cultural areas are chosen by the students depending on their language knowledge. In this way, the minimum of 52 credits must be obtained.

Anglophone area

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 1P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 2P
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 3P
FF:SAKS019Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky II T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS020Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky III T. Pospíšilzk 0/2/05 1P
51 kreditů

Francophone area

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS022Quebecké divadlo P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:SAKS023České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušekzk 2/0/06 4P
FF:SAKS024Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 1P
FF:SAKS025Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 2P
29 kreditů

Hispanophone area

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 3P
FF:SAKS032Variety španělštiny I. Buzekzk 2/0/06 4P
FF:SAKS033Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 1P
FF:SAKS034Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 2P
FF:SAKS035Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriñozk 0/2/05 3P
29 kreditů