FF FNSAKSpJ Severoamerická kulturní studia
Název anglicky: North-American Culture Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

Diplomová práce (min 20kr.)

Studenti absolvují předměty Seminář k magisterské diplomové práci I a II, a předmět Magisterská diplomová práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (60kr.)

Studenti absolvují veškeré povinné předměty (SAKS001-006) včetně předmětu Praxe. Dohromady tak získají 60 kreditů. (V případě akademické zahraniční mobility delší než tři měsíce mohou variantně zvolit místo předmětu Praxe I předmět Praxe II).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS080Praxe I T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 4P
FF:SAKS081Praxe II T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 150 hodin.12 4P
72 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 40 kreditů)

Studenti musí absolvovat potřebný počet předmětů a to tak, že absolvují minimálně tři předměty ze dvou kulturních okruhů (areálů). Předměty SAKS011-020 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 021-025 jsou předměty frankofonního areálu a předměty SAKS 031-035 jsou předměty hispanofionního areálu. Předměty anglofonního okruhu jsou pro všechny studenty společné, předměty frankofonního a hispanofonního areálu volí studenti variantně podle toho, který jazyk ovládají. Takto je třeba získat 40 kreditů.

Anglofonní areál

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 1P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 2P
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 3P
FF:SAKS019Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky II T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS020Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky III T. Pospíšilzk 0/2/05 1P
51 kreditů

Frankofonní areál

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS022Quebecké divadlo P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:SAKS023České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušekzk 2/0/06 4P
FF:SAKS024Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 1P
FF:SAKS025Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 2P
29 kreditů

Hispanofonní areál

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 3P
FF:SAKS032Variety španělštiny I. Buzekzk 2/0/06 4P
FF:SAKS033Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 1P
FF:SAKS034Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 2P
FF:SAKS035Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriñozk 0/2/05 3P
29 kreditů