Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Chemie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Analytická chemie

prezenční

Analytická chemie

kombinované

Anorganická chemie

prezenční

Anorganická chemie

kombinované

Fyzikální chemie

prezenční

Fyzikální chemie

kombinované

Materiálová chemie

prezenční

Materiálová chemie

kombinované

Organická chemie

prezenční

Organická chemie

kombinované