Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Chemie

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Analytická chemie

prezenční

Analytická chemie

kombinované

Anorganická chemie

prezenční

Anorganická chemie

kombinované

Fyzikální chemie

prezenční

Fyzikální chemie

kombinované

Materiálová chemie

prezenční

Materiálová chemie

kombinované

Organická chemie

prezenční

Organická chemie

kombinované

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.