Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Vědy o živé přírodě

Přijímací řízení do doktorského programu Life Sciences 2023/2024 (zahájení podzim 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Vědy o živé přírodě

prezenční

Vědy o živé přírodě

kombinované