Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Obecná jazykověda

CŽV - JP + celož. plány v Bc. programech

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Obecná jazykověda

celoživotní prezenční