Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Chirurgie a reprodukční medicína

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Gynekologie a porodnictví

prezenční

Gynekologie a porodnictví

kombinované

Chirurgie

prezenční

Chirurgie

kombinované

Oftalmologie

prezenční

Oftalmologie

kombinované