Excelentním výzkumem přispíváme k efektivnějšímu veřejnému sektoru

Cíle studijního programu

Cílem studia programu je prohloubit znalosti získané studiem v magisterském programu se zaměřením na veřejnou ekonomii, veřejnou správu a neziskový sektor a také poskytnout absolventům jiných programů možnost re-specializace ve třetím stupni studia. Základním úkolem studia je rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických otázek v oblasti veřejného a také neziskového sektoru. Studenti se seznámí s moderními přístupy k teorii a praxi veřejného a neziskového sektoru z pohledu různých ekonomických směrů a přístupů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia programu je prohloubit znalosti získané studiem v magisterském programu se zaměřením na veřejnou ekonomii, veřejnou správu a neziskový sektor a také poskytnout absolventům jiných programů možnost re-specializace ve třetím stupni studia. Základním úkolem studia je rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických otázek v oblasti veřejného a také neziskového sektoru. Studenti se seznámí s moderními přístupy k teorii a praxi veřejného a neziskového sektoru z pohledu různých ekonomických směrů a přístupů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, přístupům a metodám v oblastech veřejná ekonomie, veřejná správa a neziskový sektor na úrovni světového poznání
  • tvůrčím způsobem využívat těchto teorií, přístupů a metod k řešení složitých úloh v oblastech veřejná ekonomie, veřejná správa a neziskový sektor nejen v rovině teoretické, ale také praktické
  • aplikovat metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu jak v rámci teoretického výzkumu v oblastech veřejná ekonomie, veřejná správa a neziskový sektor, tak v rámci řešení praktických situací
  • sdělovat na národní i mezinárodní úrovni vlastní poznatky členům vědecké komunity a manažerům z praxe
  • vzdělávat studenty a realizovat špičkovou výzkumnou činnost v oblastech veřejná ekonomie, veřejná správa a neziskový sektor
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu jsou profilováni k práci v řídících pozicích v organizacích veřejného a neziskového sektoru, v orgánech odpovědných za tvorbu veřejné politiky. Absolvent také může působit jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník v daném programu.

 • Praxe

  Studijní program flexibilně umožňuje praxi v organizacích veřejného a neziskového sektoru a stáže na zahraničních vysokých školách a institucích, dle zaměření dizertační práce.

 • Standardy kvalifikačních prací

Základní údaje

Zkratka
D-VEEK
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje