Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel ŠMERK. Large Scale Keyword Extraction using a Finite State Backend. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016, s. 143-146. ISBN 978-80-263-1095-2.

  2015

  1. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015.
  2. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015, s. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5.
  3. PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2015. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 515-523. ISBN 978-3-319-24032-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24033-6_58.
  4. ŠMERK, Pavel. Semantic Regularity of Derivational Relations. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015, s. 87-92. ISBN 978-80-263-0974-1.

  2014

  1. LINKOV, Václav, Pavel ŠMERK, Bingbing LI a David ŠMAHEL. Personality Perception in Instant Messenger Communication in the Czech Republic and People’s Republic of China. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences. 2014, roč. 56, č. 4, s. 287-300. ISSN 0039-3320. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21909/sp.2014.04.667.
  2. ŠMERK, Pavel. Tools for Fast Morphological Analysis Based on Finite State Automata. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014, s. 147-150. ISSN 2336-4289.

  2013

  1. JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel ŠMERK a Pavel RYCHLÝ. Fast Construction of a Word-Number Index for Large Data. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2013, s. 63-67. ISBN 978-80-263-0520-0.

  2012

  1. DOVUDOV, Gulshan, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. POS Annotated 50M Corpus of Tajik Language. Online. In Proceedings of the Workshop on Language Technology for Normalisation of Less-Resourced Languages (SALTMIL 8/AfLaT 2012). Istanbul: European Language Resources Association (ELRA), 2012, s. 93-98. ISBN 978-2-9517408-7-7.
  2. DOVUDOV, Gulshan, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. Towards 100M Morphologically Annotated Corpus of Tajik. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012, s. 91-94. ISBN 978-80-263-0313-8.

  2011

  1. DOVUDOV, Gulshan, Jan POMIKÁLEK, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. Building a 50M Corpus of Tajik Language. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011, s. 89-95. ISBN 978-80-263-0077-9.
  2. JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel ŠMERK. Czech Morphological Tagset Revisited. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011, s. 29-42. ISBN 978-80-263-0077-9.
  3. ŠMERK, Pavel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivační analyzátor češtiny. 2011.
  4. ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011.

  2010

  1. ŠMERK, Pavel. A New Data Format for Czech Morphological Analysis. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010, s. 3-8. ISBN 978-80-7399-246-0.
  2. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts. In Semantic Processing of Legal Texts. Berlin: Springer, 2010, s. 83-94. ISBN 978-3-642-12836-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12837-0_5.
  3. Deriv (software)
   ŠMERK, Pavel. Deriv. 2010.
  4. RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK a Karel PALA. DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů. 2010.
  5. ŠMERK, Pavel, Karel PALA a Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka. 2010.
  6. PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Multiword Expressions in Czech (a case study). In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host, 2010, s. 331-344. ISBN 978-80-7294-412-5.
  7. ČAPEK, Tomáš a Pavel ŠMERK. Towards Partial Word Sense Disambiguation Tools for Czech. In Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0.
  8. WWWAjka (software)
   ŠMERK, Pavel, Vít HOTÁREK a Pavel RYCHLÝ. WWWAjka. 2010.

  2009

  1. OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009, s. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2.
  2. ŠMERK, Pavel. Fast Morphological Analysis of Czech. In Proceedings of the Raslan Workshop 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 4 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
  3. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009, s. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3.
  4. LINKOV, Václav a Pavel ŠMERK. Rozdíly mezi pravdivou a lživou online textovou komunikací. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 6, č. 2, s. 73-95. ISSN 1214-813X.
  5. ČAPEK, Tomáš a Pavel ŠMERK. SAFT - sémantický anotátor volného textu. 2009.

  2008

  1. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Legal Texts. In Proceedings of the Workshop on Semantic processing of legal texts, LREC 2008. Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008, s. 11-15. ISBN 2-9517408-4-0.
  2. PALA, Karel, Lukáš SVOBODA a Pavel ŠMERK. Czech MWE Database. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC '08). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008, s. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0.
  3. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008, 14 s.
  4. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008, s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  5. RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Radek SEDLÁČEK. Morphological Analyzer Ajka. 2008.
  6. ŠMERK, Pavel. Towards Czech Morphological Guesser. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-4. ISBN 978-80-210-4741-9.

  2007

  1. ŠMERK, Pavel. Morphemic Analysis: A Dictionary Lookup Instead of Real Analysis. In Petr Sojka, Aleš Horák. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Brno: Masaryk University, 2007, s. 77-85. ISBN 978-80-210-4471-5.
  2. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Morphological Analysis of Law texts. In Petr Sojka, Aleš Horák. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Brno: Masaryk University, 2007, s. 21-26, 7 s. ISBN 978-80-210-4471-5.

  2004

  1. ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2004, roč. 3206, č. 1, s. 211-216. ISSN 0302-9743.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 00:30