HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic
Name in Czech Kompetence učitelů v inkluzivních primárních školách v České republice
Authors HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ.
Edition 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; kompetence učitele; inkluze; výzkum.
Keywords in English Primary education; teacher`s competence; inclusion; research.
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 2/11/2012 10:32.
Abstract
In this presentation was described the structure of professional teacher`s competences for inclusive education at primary school. These competences help us to recognize and describe the general conditions in the inclusive schools in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byla popsána struktura profesionálních kompetencí inkluzivního učitele v primární škole. Poznáním těchto kompetencí chceme popsat celkové podmínky inkluzivního vzdělávání v České republice.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Competences.pptx Licence Creative Commons  File version Havel, J. 2/11/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070539/Competences.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1070539/Competences.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1070539/Competences.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1070539/Competences.pptx?info
Uploaded/Created
Fri 2/11/2012 10:31, doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478
  • a concrete person doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478
  • a concrete person doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304
Attributes
 

Competences.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070539/Competences.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1070539/Competences.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
187,5 KB
Hash md5
74b5d6cd83c4c5a94d2e22a7059fc6fa
Uploaded/Created
Fri 2/11/2012 10:31

Competences.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070539/Competences.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1070539/Competences.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,2 KB
Hash md5
1871edff47eaec3577c28b89f7e0084e
Uploaded/Created
Fri 2/11/2012 10:32

Competences.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070539/Competences.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1070539/Competences.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
560,7 KB
Hash md5
fa47e163fb99e630336225ca67f9e9c1
Uploaded/Created
Fri 2/11/2012 10:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26/3/2023 08:32