MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti?
Název česky Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti?
Název anglicky Between convergence and divergence: From the TV living room to a post-TV home?
Autoři MACEK, Jakub.
Vydání Aktuální otázky médií, kultury a komunikace, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky etnografie nových média; mediální publika
Klíčová slova anglicky new media ethnography; media audiences
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 19. 10. 2020 11:00.
Anotace
Nová média vnesla do našich každodenních životů řadu více či méně výrazných změn – přičemž s jejich nástupem se změnily nejen naše individuální komunikační vzorce, ale i způsoby, jimž se vztahujeme k prostoru, času, mediálním obsahům i jiným sociálním aktérům. Zároveň se postupně proměňují i naše domácnosti, v jejichž středu ještě před nedávnem stála zdánlivě neohrozitelná televize. Přednáška, pracující s průběžnými závěry výzkumů vedených na FSS MU, se zaměří na základní rysy této proměny i na její zřetelnou dvojznačnost – posttelevizní publika se zdají být současně konvergentní i divergentní, individualistická i velmi konvenční, televizní i netelevizní.
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2021 21:17