GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012
Název česky Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012
Název anglicky The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008 - 2012
Autoři GULOVÁ, Lenka.
Vydání 1. vyd. Brno, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Analýza výzkumu rozvíjející se společnost děti animátoři pedagogové volného času studenti učitelé kvalitativní výzkum projekt zkušenosti praxe sociálně pedagogické aktivity vzdělávání
Klíčová slova anglicky Research analysis developing society children animators leisure-time educators students teachers qualitative research project experience practice social-pedagogical activities education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 24. 3. 2013 22:29.
Anotace
Tým autorů se v publikaci snaží zachytit náročné prostředí rozvíjející se společnosti v africkém státu, v Angole, v provincii Bié, v Kuitu, kde po dobu několika let řešila rozvojový projekt Katedra sociální pedagogiky PdF MU. Publikace je rozdělena na dvě části, první tvoří zkušenosti a poznatky realizátorů, kteří zde působili jako pedagogičtí pracovníci a další část předkládá výsledky analýzy výzkumných šetření vztahující se k problematice života dětí, animátorů, ale i běžné populace v zemi, které se vzpamatovává po občanské válce a staletí trvající kolonizaci. Součástí je analýza výzkumu, který byl směřován k reflexím realizátorů projektu.
Anotace anglicky
The authors concern themselves with capturing the difficult environment of the developing society of the African country Angola, province Bié, town Kuito, where a developmental project has been brought into effect by the Department of Social Education of PdF MU over the course of several years. The publication is divided into two parts; the first consists of personal experience and observations of the project implementers who have been operating in the area as educators, and the other part presents the results of the analysis of research in the field of the life quality of children, animators and the population in general in the country that is recovering from a civil war and centuries of colonisation. The publication includes research analysis focused on the project implementers' reflections.
Návaznosti
MUNI/A/0072/2012, interní kód MUNázev: Podpora výsledků tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě (Akronym: ProRIV)
Investor: Masarykova univerzita, Podpora výsledků tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/0881/2011, interní kód MUNázev: Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření (Akronym: SOZSKU)
Investor: Masarykova univerzita, Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2024 04:51