RUDA, Aleš a Hana SVATOŇOVÁ. CURRENT APPROACHES APPLIED IN THE LANDSCAPE RESTORATION IN OSLAVANY POST-INDUSTRIAL MINING AREA. In Svobodová, Hana. Geography and Geoinformatics - Challenge for Practise and Education. první. Brno: neuveden, 2012. s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CURRENT APPROACHES APPLIED IN THE LANDSCAPE RESTORATION IN OSLAVANY POST-INDUSTRIAL MINING AREA
Název česky Současné přístupy aplikované v rámci revitalizace krajiny v bývalých těžebních oblastech postindustriální krajiny Oslavanska
Autoři RUDA, Aleš (203 Česko, garant, domácí) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání první. Brno, Geography and Geoinformatics - Challenge for Practise and Education, od s. 205-215, 10 s. 2012.
Nakladatel neuveden
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057151
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5799-9
Klíčová slova česky obnova krajiny;revitalizace;kultivace;hlušina
Klíčová slova anglicky landscape restoration;reclamation;revitalization;mine spoils;brownfields
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 10. 4. 2013 09:27.
Anotace
The Oslavany region situated 30 km southwest of Brno represents one of many smaller existing post industrial mining areas called brownfields. Many reclamation approaches applying in larger areas have been taken into consideration worldwide. Mostly the problem of smaller ones lies in fragmented attitudes of the post industrial landscape restoration. It means that several uncontrolled experiments are being done. Created mine spoils can be technically restored after 8 years of deposits stabilization. During this time a specific stage of vegetation succession can develop which could culminate with stages close to climax. This process of spontaneous succession could be more beneficial than following technically conducted rehabilitation of mine spoil or their new mining. After some time changed landscape reached back its balance and another human impact can start it again. Besides that repeated extractions of stored material can be seen. The process of landscape disturbance starts again and erosion with weathering is inevitable. But according to our legislative it can be done.
Anotace česky
Snaha o odstranění škod po ukončení důlní činnosti má v České republice více než 150 let dlouhou tradici. Vývoj pohledů na opětovné využívání a oživení krajiny se odráží i v termínech rekultivace, revitalizace a resocializace. Nejvýraznějšími příklady snah o rekonstrukci krajiny po těžbě jsou především povrchové Severočeské dobývací prostory. Příkladem menšího postindustriálního prostoru po ukončení hlubinné těžby je oblast Rosicko-Oslavanska, kde vlastní těžba a spalování uhlí v oslavanské elektrárně bylo ukončeno v roce 1993. Halda hlušiny z hlubinného dolu Kukla v Oslavanech byla rekultivována (zatravnění, vysázení keřů a stromů), nyní je však hlušina druhotně využívána a z haldy odebírána. Třídění materiálů, odvoz těžkou technikou a další technické práce narušily již rekultivované plochy včetně přirozeného postupu vegetace. Halda popílku po spalování uhlí je ve vlastnictví soukromé firmy (Prefa, a.s.), která popílek a strusku využívá jako plnidlo do panelů a tvárnic. Postupně je tak odebírán materiál z haldy, jejíž aktivní stěna je zdrojem prachu pro město Oslavany. Na prozatím nedotknutých částech svahů haldy je uchycena vegetace vytvářející pestrá vegetační společenstva, která se navíc diverzifikují podle světových stran. V dotazníkovém šetření mezi obyvateli Oslavan týkajícího se jejich vnímání stavu životního prostředí se neprojevilo negativní vnímání popílku jako zdroje znečištění ovzduší, celkově obyvatelé vnímají spíše trendové jevy týkající se rostoucí dopravy (negativně), odpadového hospodářství (kladně) apod.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SBORNIK-CD.pdf   Verze souboru Ruda, A. 26. 2. 2013

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 13. 7. 2020 04:50