RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krize společnosti a její projev ve společenských vědách
Název anglicky Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences
Autoři RYBÁŘ, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Oldřich KRÁLÍK (203 Česká republika, domácí), Petr JEMELKA (203 Česká republika, domácí), Marta GOŇCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Erika VONKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Svatopluk NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Jozef MEČIAR (203 Česká republika), Radim ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Jiří NOLČ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk HONS (203 Česká republika, domácí) a Milan VALACH (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064127
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6054-8
Klíčová slova anglicky crisis of society; social science; econimics;cultural studies philosophy;political science; ethics; sociology; didactics and geography
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Změněno: 12. 12. 2013 12:05.
Anotace
Monografie Krize společnosti a její projev ve společenských vědách Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vychází z vlastního výzkumu zaměřeného na výchovu k občanství, demokracii a humanitě. Monografie obsahuje 10 kapitol z jednotlivých společenskovědních disciplín v rozsahu od ekonomie přes kulturologii, estetiku, filosofii, politologii, etiku, sociologii, státovědu, oborovou didaktiku až po geografii. Jednotlivé kapitoly přibližují nejen obecné otázky jednotlivých vědních oborů, které jsou na katedře občanské výchovy přednášeny, ale i některé aktuální poznatky získané při výuce nebo z praxe.
Anotace anglicky
Monograph called Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences of Department of Civics of Pedagogical Faculty of Masaryk University is based on its own research focused on citizenship education, democracy and humanity. The monograph contains 10 chapters about individual social science disciplines included economics, cultural studies, aesthetics, philosophy, political science, ethics, sociology, political science, didactics and geography. Individual chapters deal with not only the general questions of scientific disciplines which are presented at the Department of Civics but they are also focused on some actual knowledge acquired in teaching or practice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Krize_spolecnosti_a_jeji_projev_ve_spolecenskych_vedach.doc   Verze souboru Rybář, R. 25. 4. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Zdeněk Hons, učo 103773
 • osoba prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., učo 1178
 • osoba PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221
 • osoba Ing. Oldřich Králík, CSc., učo 1378
 • osoba PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635
 • osoba PhDr. Milan Valach, Ph.D., učo 1982
 • osoba RNDr. Jozef Mečiar, učo 2039
 • osoba doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., učo 2568
 • osoba PhDr. Jiří Nolč, učo 28702
 • osoba PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS., učo 43487
 • osoba doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc., učo 565
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 1. 4. 2020 04:45