MIKULOVÁ, Jana. Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe. Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica, Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 2012, roč. 80, č. 2, s. 371-385. ISSN 0013-6662. doi:10.3989/emerita.2012.19.1117.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe
Název česky Předčasný ablativ geerundia v Mozarabské kronice
Název anglicky Anterior ablatives of the gerund in the Mozarabic chronicle
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija, 2012, 0013-6662.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00064207
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.3989/emerita.2012.19.1117
UT WoS 000315634200008
Klíčová slova česky ablativ gerundia; předčasnost; Mozarabská kronika; pozdní latina
Klíčová slova anglicky ablative of the gerund; anteriority; Mozarabic chronicle; Late Latin
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 28. 2. 2018 20:05.
Anotace
En la Crónica mozárabe de 754 aparecen ablativos de gerundio que pueden interpretarse como anteriores al predicado principal. Esta interpretación se basa, sobre todo, en las características aspectuales y el contexto. El uso del ablativo de gerundio «anterior» demuestra el acercamiento entre el participio de presente y el ablativo de gerundio en latín tardío. El ablativo de gerundio «anterior», sin embargo, no aparece con frecuencia en textos de la época.
Anotace česky
V Mozarabské kronice z r. 754 se objevují ablativy gerundia, které lze interpretovat jako předčasné vzhledem k predikátu věty hlavní. Tato interpretace se zakládá především na aspektuálních charakteristikách a kontextu. Používání "předčasného" ablativu gerundia dokládá sbližování mezi participiem prézentu a ablativem gerundia v pozdní latině. "Předčasný" ablativ gerundia se však v textech z tohoto období příliš často nevyskytuje.
Anotace anglicky
In the Mozarabic Chronicle of 754, there are ablatives of the gerund that can be interpreted as anterior to the main predicate. Aspectual characteristics and context are considered to be the main factors for the previous interpretation. The use of the anterior ablative of the gerund gives evidence of the approximation between the present participle and the ablative of the gerund in Late Latin. The anterior ablative of the gerund, however, does not seem to be frequently used in contemporary texts.
Návaznosti
MUNI/A/0805/2012, interní kód MUNázev: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Akronym: IVSIJ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:04