BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí
Název anglicky Dyje - Thaya - Dinja: minor place names in the border area
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK), 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066101
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky toponyma; anoikonyma; pomístní jména; pohraničí; Morava
Klíčová slova anglicky toponyms; anoikonyms; minor place names; borderline area; Moravia
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 4. 4. 2014 12:12.
Anotace
Referát seznamuje s projektem výzkumu zeměpisných jmen (zejména pomístních) v pohraničních oblastech jižní a severní Moravy, které byly po 2. sv. válce zasaženy procesem odsunu německého obyvatelstva a nově dosídleny. Představeny jsou základní cíle projektu výzkumu anoikonym v pohraničí a jeho dosavadní výsledky z vybraných lokalit jihomoravského pohraničí.
Anotace anglicky
The paper deals with the research of geographical names (esp. minor place names) in the border area of South and North Moravia, where after the Second World War the expulsion of Germans and new settlement took place. Basic aims of the research project focusing on anoikonyms in borderline regions are presented as well as results from selected locations in southern Moravia
Návaznosti
GPP406/11/P082, projekt VaVNázev: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 01:09