WILCZEK, Josef. Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech". Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno : Moravské zemské muzeum. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 1, s. 75-108. ISSN 0323-0570.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech"
Název česky Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech"
Název anglicky The La Tene settlement in Blansko - "V Dílech"
Autoři WILCZEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno : Moravské zemské muzeum, Brno, Moravské zemské muzeum, 2013, 0323-0570.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00069213
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky doba laténská; doba římská; sídliště; zahloubené objekty; intruze; keramika; mazanice
Klíčová slova anglicky Latene period; Roman period; settlement; sunken floored houses; intrusions; ceramic; daub
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 14. 3. 2014 15:30.
Anotace
Tento článek se zabývá vyhodnocením archeologického materiálu získaného během výzkumu v Blansku - "V Dílech". Hlavní důraz je kladen na analýzu keramických a dalších(kovových, skleněných a kamenných) artefaktů vyzvednutých jak ze zahloubených objektů, tak z kulturní vrstvy. Nálezy některých typů keramiky v Blansku ukazují velmi silný vztah k současnému sídlišti v Bořitově, jež bylo důležitým ekonomickým a komerčním centrem v regionu. Mimo laténského osídlení byly na lokalitě doloženy další dvě fáze osídlení - poukazující nepřímo na problematickou dataci archeologických zahloubených objektů bez toho, aniž by byly v potaz brány nálezy z kulturní vrstvy.
Anotace anglicky
This paper deals with the analysis of archaeological material obtained during a research in Blansko - "V Dílech". The main focus is put on analyzing the ceramic and other (metallic, glass and stone) artifacts brought up from sunken structures as well as from the "cultural layer". The occurrence of certain types of ceramic findings in Blansko shows a very strong relationship to the contemporary settlement of Boritov, which was an important economic and commercial center of the region. Besides the late Latene period, another two phases of settlement at the site were proven - indirectly showing the problematic chronological association of archaeological structures and the need for excavating not only the sunken structures but also the "cultural layer".
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 16:51