ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky
Název anglicky Graduation work linked to the United Nations Convention on Contracts for the International purchase of goods and other forms of skills
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS.
Vydání 1. vyd. Brno, 127 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6309-9
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 1. 2014 15:20.
Anotace
Publikace „Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky“ vznikla v rámci projektu OP VK Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva na Právnické fakultě MU. Je určena pro studenty předmětu Právo mezinárodního obchodu. Pomůcka vznikla s cílem dát studentům ucelený materiál, který napomůže v posílení dovednostní složky výuky tohoto kursu. Akcent je v publikaci kladen na dvě formy dovednostní výuky: klauzurní práce a formulační dovednosti. Snaží se studentům vysvětlit jednotlivé formy, ukázat jim vhodné či nevhodné přístupy. Současně jim také nabízí řadu klauzurních prací k seminárnímu či klauzurnímu procvičování.
Anotace anglicky
Publications “Graduation work linked to the United Nations Convention on Contracts for the International purchase of goods and other forms of skills” was established under the project OP VK Theory – skills – practice: innovation studies law at the Faculty of Law Masaryk University. It is intended for students enrolled International Trade Law. Aid was to give students a comprehensive material, which will help to strengthen skill component of teaching this course. Emphasis is placed on the publication of two forms skills: final work and drafting skills. They try to students to explain the various forms show them appropriate or inappropriate approaches.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0198, interní kód MUNázev: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva (Akronym: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 15. 5. 2021 13:56