LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání.
Název anglicky Preparedness of school for inclusive education.
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, 2012.
Nakladatel NÚV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Manuál
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00069618
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87063-82-8
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; autoevaluace školy;
Klíčová slova anglicky inclusive education; school self-evaluation;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 10. 2013 15:26.
Anotace
Manuál předkládá dotazník, který zjišťuje do jaké míry je škola otevřena začleňování různých žáků do vzdělávání; zda jsou odpovídajícím způsobem nastaveny vztahy uvnitř školy i vztahy školy s okolím; jakým způsobem učitelé se žáky pracují; jaké jsou vztahy mezi pedagogickými pracovníky školy apod. Výstupy z dotazníku škole mohou pomoci upravit podmínky vzdělávání a výchovy žáků, kteří jsou nějakým způsobem „odlišní“. Dotazník je určen pokud možno všem pedagogům konkrétní školy. Dotazník je určen pro základní a střední školy všeho typu.
Anotace anglicky
Manual provides a questionnaire that identifies the extent to which the school is open integration (inclusion) of different pupils into education, whether they are adequately set relationships within the school and school relations with the wider environment, how teachers work with pupils, what are the relationships between educational staff, etc. Outcomes of questionnaire can help regulate the conditions of education and work with pupils who are in some way "different". The questionnaire is designed as far as possible to all teachers of a particular school. The questionnaire is designed for elementary and secondary schools of all types.
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 16:46