SCHWARZ, Daniel, Milan ADAMUS, Vladimír ČERNÝ, Ladislav DUŠEK, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Pavel ŠEVČÍK, Vladimír ŠRÁMEK a Martin SLEZÁK. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 4, s. 240-249. ISSN 1214-2158.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice
Název anglicky EPOSS & SEPSIS-Q: design and description of projects focused on monitoring of treatment, morbidity and mortality of patients with severe sepsis in the Czech Republic
Autoři SCHWARZ, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí), Milan ADAMUS (203 Česká republika), Vladimír ČERNÝ (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jan MALÁSKA (203 Česká republika, domácí), Martin MATĚJOVIČ (203 Česká republika), Pavel ŠEVČÍK (203 Česká republika, domácí), Vladimír ŠRÁMEK (203 Česká republika, domácí) a Martin SLEZÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 1214-2158.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00070604
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky těžká sepse; intenzivní péče; výzkumná databáze; neintervenční retrospektivní sběr dat; design projektu; výukové klinické scénáře
Klíčová slova anglicky severe sepsis; intensive care; research database; non-interventional retrospective data collection; project design; education clinical scenarios
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 8. 1. 2014 10:08.
Anotace
EPOSS & SEPSIS-Q jsou výzkumné projekty, jejímž cílem je parametrické sledování pacientů s těžkou sepsí, mapování epidemiologické situace těžké sepse v České republice, jakož i hodnocení a zlepšování kvality péče léčené pro těžkou sepsi. Typ studie: Observační neintervenční retrospektivní studie. Pracoviště: vybrané jednotky intenzivní péče fakultních a krajských nemocnic. Metody: v článku jsou představeny cíle, tvorba protokolu a způsob řízení projektů, plánované fokusované analýzy, struktura databáze i technické řešení. To zahrnuje čtyři základní komponenty: 1. data-akviziční multicentrický systém, 2. informační portál http://eposs.registry.cz, 3. edukační portál http://www.sepsis-q.cz s komunikačním rozhraním k systému EPOSS a 4. interaktivní přehrávač výukových klinických scénářů případů těžké sepse. Závěr: díky použitým technologiím a metodikám získá odborná lékařská veřejnost ve výstupech EPOSS & SEPSIS-Q nejen možnost hodnotit kvalitu péče o pacienty léčené pro těžkou sepsi, ale také možnost podpory vzdělávání budoucích lékařů neovými pedagogickými metodami.
Anotace anglicky
EPOSS & SEPSIS-Q are research projects aimed at the development of a database for parametric monitoring of patients with severe sepsis and the mapping of sepsis epidemiology in the Czech Republic, as well as on the assesment and improvement of quality of care provided to patients treated for severe sepsis. Design: observational, non-interventional, retrospective study. Setting: selected intensive care units at university and regional hospitals. Methods: the article introduces the aim, development of the study protocol and project management, primary and secondary outcomes, database structure and technical solution. The technical solution includes four components: 1. data-acquisition multicentric system, 2. information website http://eposs.registry.cz, 3. education portal http://www.sepsis-q.cz an interactive player of educational clinical scenarios of severe sepsis cases. Conclusion: the technologies and methods used in the projects help healthcare professionals to assess the quality of health care provided to patients treated for severe sepsis, and promote future physicians education using new teaching methods.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2020 19:38