SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10, 6 s. ISBN 978-80-210-6575-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace
Název anglicky Correlates of personal happiness in Czech sample
Autoři SLEZÁČKOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana Marie HAVIGEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012, od s. 5-10, 6 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070662
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6575-8
Klíčová slova česky pozitivní psychologie; štěstí; Česká republika
Klíčová slova anglicky positive psychology; happiness; Czech Republic
Štítky rivok, RIVZ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Mácková, učo 2295. Změněno: 10. 4. 2014 15:18.
Anotace
Pozitivní psychologie je aktuálním a rychle se rozvíjejícím směrem současné světové psychologie. Zaměřuje se zejména na studium a podporu pozitivních aspektů osobnosti jedince i společnosti a přispívá tak doplnění celkového obrazu psychiky o kladná témata. V příspěvku prezentujeme výsledky studie odhalující některé souvislosti prožívané míry štěstí na celospolečenské úrovni. Z analýzy dat z databáze ISSP získaných v roce 2008 na vzorku české populace (N=1512) vyplývá, že šťastnější lidé více důvěřují ostatním lidem, vzdělávacímu systému i vládním orgánům a věří, že jejich život má nějaký smysl a účel. Průměrná míra prožívaného štěstí občanů České republice v roce 2008 se však oproti měření před 10 lety statisticky průkazně snížila.
Anotace anglicky
Positive psychology is a rapidly expanding movement in contemporary psychology which focuses mainly on positive aspects of life. In this paper we present the results of a study revealing some relations of percieved happiness on societal level. An analysis of data from the ISSP database collected from a sample of Czech population (N = 1512) in 2008 shows that happier people have more confidence in other people, in the education system and government bodies and believe that their life is meaningful. The average rate of happiness in citizens of the Czech Republic in 2008, compared to measurements done 10 years ago, has statistically significantly decreased.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 19:57