DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, No 2013, p. 776-785. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska
Name in Czech Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska
Name (in English) The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066683
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000334967800004
Keywords (in Czech) Raný středověk; pohřebiště; mince; záušnice
Keywords in English Early Middle Ages; graveyard; coins; temple ring
Tags cemetery, Early Middle Ages, excavation, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Changed: 9. 1. 2015 17:23.
Abstract
Příspěvek přináší informace o nově objeveném mladohradištním pohřebišti z prostoru mezi Břeclaví a Lanžhotem. Dva z celkem 11 odkrytých kostrových hrobů obsahovaly mince z 11. století. Jedná se o první mladohradištní pohřebiště v prostoru levobřežní terasy Dyje mezi Břeclaví a Lanžhotem.
Abstract (in English)
The article presents information on the newly discovered Late Hillfort cemetery between Břeclav and Lanžhot. Two of the eleven inhumation graves excavated at the site contained coins from the eleventh century. The site is the first Late Hillfort cemetery found on the left bank terrace of the Dyje between Břeclav and Lanžhot.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 17. 5. 2021 06:12