VRUBEL, Martin. Analýza regionálních přístupů k inkluzi při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-143, 15 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza regionálních přístupů k inkluzi při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách
Název anglicky An Analysis of regional approaches to inclusions of pupils with visual impairment in primary schools
Autoři VRUBEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools, od s. 129-143, 15 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072135
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6678-6
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; žák se zrakovým postižením; základní škola; regiony; vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve Finsku; srovnání regionů
Klíčová slova anglicky inclusive education; pupils with visual impairments; primary schools; regions; education for pupils with visual impairments in Finland; regional comparison
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Změněno: 14. 2. 2014 17:33.
Anotace
Kapitola popisuje stav inkluzivního prostředí ve Finsku, které se drží na předních místech v žebříčcích OECD. Text popisuje způsob vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve Finsku a přináší výsledky rozhovorů s finskými učiteli o směřování finského vzdělávacího systému. Finsko klade velký důraz na stejné podmínky ve vzdělání pro všechny, napříč regiony - proto je velkým příkladem pro ostatní země. Z tohoto důvodu jsou v další části představeny výsledky výzkumného šetření v regionech České republiky a jejich vzájemné srovnání.
Anotace anglicky
The text describes the inclusive environment in Finland, which holds the leading positions in the OECD charts. The paper describes the way of teaching pupils with visual impairments is in Finland and presents the results of interviews with Finnish teachers about the direction of the Finnish education system. Finland is committed to the same conditions in education for all, across regions – the reason that Finland is a great example for the other countries. For this reason, the next section presents the results of research in the Czech Republic regions and their comparison.
Návaznosti
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie G - PPV - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2020 21:42