MÜLLER-FUNK, Wolfgang a Jan BUDŇÁK. Die zweite Spiegelung. Jiří Gruša als der Andere in Eduard Goldstückers Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers / Vzpomínky. brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, roč. 21, č. 1, s. 140-155. ISSN 1803-456X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die zweite Spiegelung. Jiří Gruša als der Andere in Eduard Goldstückers Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers / Vzpomínky
Název česky Druhý odraz. Jiří Gruša v memoárech Eduarda Goldstückera Prozesse / Vzpomínky
Název anglicky The Second Reflexion. Jiri Grusa as the Other in Eduard Goldstückers Memoirs.
Autoři MÜLLER-FUNK, Wolfgang (40 Rakousko) a Jan BUDŇÁK (203 Česko, garant, domácí).
Vydání brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 1803-456X.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072571
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky memoáry; intelektuál; komunismus; reformní komunismus
Klíčová slova anglicky memoirs; intellectual; communism; reformist communism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Budňák, Ph.D., učo 187769. Změněno: 10. 3. 2014 09:41.
Anotace
Im Zentrum dieses Textes steht der Zwiespalt zwischen zwei grundlegenden Positionierungen eines reformkommunistischen Intellektuellen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, die zugleich die zwei Rollen darstellen, die Eduard Goldstücker in seinem Leben eingenommen hat: die eines kommunistischen intellektuellen Mittäters und die eines Opfers politischer Verbrechen des kommunistischen Regimes. Dieser Zweispalt wird in keiner der vielen Fassungen bzw. Fragmente von Goldstückers Memoiren, die der vorliegenden Analyse zugrunde liegen, ganz aufgelöst, wird jedoch vielfach unterschiedlich gespiegelt, u. a. als textinterne Kontroverse mit dem Ko-Autor von Goldstückers Memoiren, dem ebenfalls exilierten tschechischen Intellektuellen Jiří Gruša.
Anotace česky
Klíčovým bodem tohoto textu je rozpor mezi dvěma pozicemi reformně-komunistického intelektuála 2. pol. 20. století, které jsou současně dvěma rolemi Eduarda Goldstückera: rolí komunistického intelektuálního "spolustrůjce" režimu na jedné straně, a rolí oběti politických zločinů tohoto režimu na straně druhé. Tento rozpor není v žádné z verzí Goldstückerových memoárů, které jsou hlavní látkou naší analýzy, zcela vyřešen, zrcadlí se však v těchto textech vždy v rozdílných proporcích, např. jako kontroverze se spoluautorem Goldstückerových memoárů, spisovatelem a prominentním exilovým intelektuálem, Jiřím Grušou.
Anotace anglicky
In the center of this statement conflict between two fundamental positions of a reform-communist intellectuals of the second is Half of the 20th Century, which also constitute the two roles that Eduard Goldstücker has taken in his life: that of a communist intellectual accomplice and a victim of political crimes of the communist regime. This two-gap is completely dissolved in any of the many versions or fragments of Goldstücker memoirs, which the present analysis is based, but is often mirrored differently, such as a text-internal controversy with the co-author of Goldstücker memoirs, which also exiled Czech intellectuals Jiří Gruša.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 19:23