SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku
Název anglicky The Influence of Quality on Corporate Performance and Competitiveness
Autoři SUCHÁNEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Maria KRÁLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Peter MARINIČ (703 Slovensko, domácí), Jana POKORNÁ (203 Česká republika, domácí), Martina REŠLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří RICHTER (203 Česká republika, domácí) a Milan SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 147 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Flexibooks
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00072746
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6627-4
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013
Klíčová slova česky management jakosti; výkonnost podniku; konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky Quality Management; Corporate Performance; Competitiveness
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Peter Marinič, Ph.D., učo 137627. Změněno: 22. 9. 2020 09:27.
Anotace
Z rešerší provedených z dostupné literatury, která se zabývá předmětnou problematikou a předchozích výzkumů autorů, byl vytvořen dílčí model vlivu kvality produktu (včetně spokojenosti zákazníka) na výkonnost podniku, včetně vztahu kvality produktu podniku s produkty konkurenčními. Jednotlivé veličiny (faktory) v modelu byly podrobeny výzkumu a ze statistického hlediska byl zkoumán jejich vzájemný vztah. Zároveň byl zkoumán (paralelně) vztah systému řízení kvality, výkonnosti, systémů nákladů kvality a certifikátů. Díky tomu mohl být výchozí model modifikován a rozšířen o systém řízení kvality a zároveň dynamizován (v rámci dopadu kvality produktu a systému řízení kvality na budoucí nákupy produktu a tím také nejen na současnou, ale také budoucí výkonnost podniku). Dále se podařilo (ze statistického hlediska) potvrdit vazbu a vzájemnou souvislost dílčích veličin (faktorů) v modelu. Nepodařilo se však ověřit model jako celek, a to jednak kvůli tomu, že v průběhu výzkumu doznal model určitých změn (viz výše), a jednak díky tomu, že v rámci jednoho z dílčích výzkumů byl zkoumaný vzorek příliš malý. Přesto považujeme dosažené výsledky za dostačující, zajímavé a smysluplné, které otevírají možnosti k dalším navazujícím výzkumům. Provedené výzkumy tak osvětlily množství problémů spojených s kvalitou produktu, spokojeností zákazníka, výkonností podniku i systémy řízení kvality (včetně řízení nákladů spojených s kvalitou a certifikací).
Anotace anglicky
The main outcome of this publication is a model describing the influence of the product quality (including customer satisfaction) on the company performance (including the relationship of product quality of a company and its competitors). Particular model variables (factors) were analyzed to figure out statistical significance of their mutual relationship. Simultaneously, the research concerns the interaction of quality management system, company performance, cost management and quality certificates. In line with this theoretical approach the model has been extended into the field of quality management system. Moreover, the model became dynamic thanks to inclusion of the product quality impact and quality management system for product purchases in the future and thus not only the current but also future business performance. From a statistical point of view was confirmed mutual interaction of sub- variables (factors) in the model but not the model as a whole. The reason is insufficient number of observations in a particular research sample. However, the results could be considered as interesting and reasonable and create a useful basis for following research. Performed research to clarify a number of problems associated with product quality, customer satisfaction, business performance and quality management systems (including management costs associated with quality and certification), many questions remained unanswered and a number of other issues were founded.
Návaznosti
MUNI/A/0738/2012, interní kód MUNázev: Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2021 01:30