JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům
Název anglicky School education: from contexts to results
Autoři JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ.
Vydání Brno, 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6823-0
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014
Klíčová slova česky podmínky; kurikulum; aktéři; procesy; výsledky
Klíčová slova anglicky contexts; curriculum; participants; processes; results
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 426 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 24. 2. 2015 16:32.
Anotace
V knize jsou rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum v různých oblastech školního vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy a výsledky. V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako inkluze ve vzdělávání, klima třídy, kvalita učebnic, komparativní výzkum kurikulárních dokumentů, motivace v procesu autoregulace učení, rozvíjení kompetence k učení, prekoncepty a miskoncepty žáků, postoje učitelů k environmentální problematice a další.
Anotace anglicky
The book introduces theoretical background and research instruments for research into various areas of school education: contexts, curriculum, participants, processes and results. Individual chapters discuss topics such as inclusive education, classroom climate, quality of textbooks, comparative research of curricular documents, motivation in the process of self-regulated learning, developing of learning to learn, pupils’ preconceptions and misconceptions, teachers’ attitudes towards environmental issues etc.
Návaznosti
MUNI/A/0706/2012, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2013)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 4. 2020 17:04