VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Významné geologické lokality Moravy a Slezska
Název anglicky Important geological localities of Moravia and Silesia
Autoři VÁVRA, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jindřich ŠTELCL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00075587
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-6715-8
Klíčová slova česky Česká republika; Morava a Slezsko; geologické lokality; geologické struktury; horniny; minerály; obrazová fotodokumentace
Klíčová slova anglicky Czech Republic; Moravia and Silesia; geological localities; geological structures; rocks; minerals; illustrative photographs
Štítky AKR, Munipress, munipress-propagace, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Změněno: 23. 2. 2015 10:40.
Anotace
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.
Anotace anglicky
The book describes in detail the geological structure of the eastern part of the Czech Republic, consisting of two geologically distinct units – the Bohemian Massif and Western Carpathians. Articles on 71 localities are sorted into five chapters and arranged depending on the era of their formation: Proterozoic, early Palaeozoic, late Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic. For each one of the localities there is the description of the geological structure of the area, significant geological phenomena and rocks as well as minerals or fossils of the area. The text information is accompanied with colour photos and maps and short summary in English. All localities enlisted in the book are easily accessible without restriction, only in few cases there are rules relating to their legal protection.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
VytisknoutZobrazeno: 5. 6. 2023 13:05