KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Name in Czech OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Name (in English) CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
Authors KOZLOVÁ, Veronika.
Edition Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy, p. 202- 2014.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87952-02-3
Keywords (in Czech) domácí násilí, předběžné opatření; vykázání; dítě; nejlepší zájem dítěte; orgán sociálně-právní ochrany dítěte
Keywords in English domestic violence; homeban, child; best child’s interest
Tags domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Changed: 18/6/2014 06:43.
Abstract
Příspěvek se zabývá analýzou nové právní úpravy ve vazbě na problematiku soudního vykázání podle zákona o zvláštních řízeních soudních a nového občanského zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována dětem a jejich ochraně. Vzhledem k povaze problematiky se příspěvek nevyhýbá ani představení možností vykázání trestního a povinností orgánu sociálně-právní ochraně dětí v případě domácího násilí.
Abstract (in English)
Analysis of the new legislation in relation to an issue of homeban in new civil code and accompanying regulations. Special attention is paid to children and their protection. Beyond the issues of civil law will be open issue of criminal homeban and duty of children care institutions.
Links
MUNI/A/0763/2012, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17/10/2021 14:58