AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands, 2015, roč. 303, č. 1, s. 583-599. ISSN 0236-5731. doi:10.1007/s10967-014-3406-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays
Název česky Rychlé algoritmy pro rozlišení neutronů a záření gama v reálném čase
Autoři AMIRI, Moslem (364 Írán, garant, domácí), Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí), František CVACHOVEC (203 Česká republika, domácí), Zdeněk MATĚJ (203 Česká republika, domácí) a Filip MRAVEC (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Dordrecht, Netherlands, Springer Netherlands, 2015, 0236-5731.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10304 Nuclear physics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.983
Kód RIV RIV/00216224:14330/15:00080389
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10967-014-3406-5
UT WoS 000347294600067
Klíčová slova česky detekce gamma záření; detekce neutronů; metoda identifikace částic záření
Klíčová slova anglicky Gamma detection; Neutron detection; Particle identification methods
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 8. 2. 2019 13:32.
Anotace
Several new methods for the digital discrimination of neutrons and gamma-rays in a mixed radiation field are presented. The methods introduced discriminate neutrons and gamma rays successfully in the digital domain. They are mathematically simple and exploit samples during the life time of the pulse, hence appropriate for field measurements. All these methods are applied to a set of mixed neutron and photon signals from a stilbene scintillator and their discrimination qualities are compared.
Anotace česky
V článku je prezentováno několik nových metod pro digitální diskriminace neutronů a gama záření ve směsném radiačním poli. Klasické metody diskriminace neutronů a gama záření pracují úspěšně v digitální doméně. Jsou matematicky jednoduché a využívat vzorků během doby trvání impulsu (odezvy) a jsou tedy vhodné pro měření v terénu. Všechny tyto metody jsou aplikovány na řadu odezev smíšených polí neutronového a fotonového záření ze scintilátoru typu stilben a jejich separační vlastnosti jsou porovnány.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Přenosil, V. 8. 2. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf?info
Vloženo
Pá 8. 2. 2019 13:27, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. RNDr. František Cvachovec, CSc., učo 132932
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395
  • osoba RNDr. Moslem Amiri, Ph.D., učo 328023
  • osoba RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Atributy
 

Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
944,8 KB
Hash md5
33285e94e116053f43cb558c023fe9f8
Vloženo
Pá 8. 2. 2019 13:27

Quick_Algorithms_ForReal-time----.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1195691/Quick_Algorithms_ForReal-time----.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
62,5 KB
Hash md5
8398c86fc77138783a66a46cc291de27
Vloženo
Pá 8. 2. 2019 13:31
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 13. 4. 2021 22:51