ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 s. ISBN 978-80-210-6944-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu
Název anglicky Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal ŠIMÁNĚ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 89 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076520
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6944-2
Klíčová slova česky pedagogika; vzdělávání; školství; historie; výzkum; metodologie; metody; zdroje
Klíčová slova anglicky educational sciences; education; schooling; history; research; methodology; methods; sources
Štítky Munipress, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 9. 1. 2015 11:42.
Anotace
Tato publikace se zabývá základními otázkami výzkumu v oblasti dějin pedagogiky a školství. Čtenář získá základní přehled o tom, jak lze zkoumat dějiny pedagogiky a školství, ale také co je či může být konkrétně předmětem výzkumu, jaké jsou k dispozici informační zdroje (včetně jejich specifik) a jaké postupy nebo metody je možné použít k dosažení adekvátního poznání minulosti.
Anotace anglicky
This publication deals with fundamental research questions of the history of pedagogy and education. The reader gets an overview of how to explore the history of pedagogy and education, but also what is or may be subject to specific research, what are the available sources of information (including their specifics) and what procedures or methods can be used to achieve adequate knowledge of the past.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 20:41