ZOUNEK, Jiří and Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 pp. ISBN 978-80-210-6944-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu
Name (in English) Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal ŠIMÁNĚ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 89 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076520
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6944-2
Keywords (in Czech) pedagogika; vzdělávání; školství; historie; výzkum; metodologie; metody; zdroje
Keywords in English educational sciences; education; schooling; history; research; methodology; methods; sources
Tags Munipress, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 9/1/2015 11:42.
Abstract
Tato publikace se zabývá základními otázkami výzkumu v oblasti dějin pedagogiky a školství. Čtenář získá základní přehled o tom, jak lze zkoumat dějiny pedagogiky a školství, ale také co je či může být konkrétně předmětem výzkumu, jaké jsou k dispozici informační zdroje (včetně jejich specifik) a jaké postupy nebo metody je možné použít k dosažení adekvátního poznání minulosti.
Abstract (in English)
This publication deals with fundamental research questions of the history of pedagogy and education. The reader gets an overview of how to explore the history of pedagogy and education, but also what is or may be subject to specific research, what are the available sources of information (including their specifics) and what procedures or methods can be used to achieve adequate knowledge of the past.
PrintDisplayed: 19/2/2020 18:48