SEIDENGLANZ, Daniel, Filip CHVÁTAL a Kateřina NEDVĚDOVÁ. Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita; De Gruyter Open Ltd, 2014, roč. 14, č. 2, s. 165-194. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic
Název česky Srovnání městské a příměstské železniční dopravy v Německu a v České republice
Autoři SEIDENGLANZ, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí), Filip CHVÁTAL (203 Česká republika, domácí) a Kateřina NEDVĚDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita; De Gruyter Open Ltd, 2014, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50700 5.7 Social and economic geography
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00073290
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2478/revecp-2014-0009
Klíčová slova česky železnice; městská železniční doprava; příměstská železniční doprava; metropolitní region; Evropská dopravní politika; liberalizace; Německo; Česká republika
Klíčová slova anglicky railways; urban rail transport; suburban rail transport; metropolitan region; European transport policy; liberalization; Germany; the Czech Republic
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114. Změněno: 9. 3. 2018 12:16.
Anotace
Rail transport is an environmentally friendly form of passenger transport which can be utilized effectively also in urban and suburban transport systems. The paper describes the urban and suburban rail transport system including comparison of selected Czech (Prague, Brno and Ostrava) and German metropolitan regions (Munich, Nuremberg and Dresden). Its aim is to analyze the importance of various factors influencing the differences between the situation in Germany and in the Czech Republic. Therefore, the research question is whether these differences are primarily caused by a different liberalization stage, or whether they are a result of other factors such as available infrastructure, investment level, rail transport services budget, structure and activity of ordering bodies and coordinators or geographical context. The supply of city and suburban rail transport is quite good in Germany and in the Czech Republic, although trains in Munich, Nuremberg and Dresden run more frequently, faster and are better interconnected with car transport. German rail transport sector is at a higher stage of liberalization, and tendering procedures are the preferred selection method for contrac-tor carriers. However, a degree of liberalization of the railway sector is not the key marker indicating a better standard of rail transport in Germany because it is the consequence of the professional activity of the ordering bodies and train service coordinators in combination with geo-graphical conditions, available financial sources and effective transport infrastructure. On the other hand, the importance of liberalization cannot be totally overlooked as tenders are a tool for the ordering bodies to strongly affect the price and quality of transport services in their area. The supply of better quality and attractive transport to passengers could increase the usage of rail transport in metropolitan regions and could have indirect but important socio-economic impacts.
Anotace česky
Železniční doprava je environmentálně příznivou formou osobní dopravy, která může být efektivně využita také v městských a příměstských dopravních systémech. Článek popisuje městské a příměstské železniční dopravní systémy včetně srovnání vybraných českých (Praha, Brno a Ostrava) a německých metropolitních regionů (Mnichov, Norimberk a Drážďany). Jeho cílem je analýza významu různých faktorů ovlivňujících rozdíly mezi situací v Německu a v České republice. Výzkumná otázka zní, zda jsou tyto rozdíly primárně zapřičiněny různým stupněm liberalizace, anebo zda jsou důsledkem působení jiných faktorů jako jsou dostupná infrastruktura, velikost investic, velikost rozpočtu na železniční služby, struktura a aktivita objednatelů a koordinátorů dopravy anebo geografický kontext. Nabídka městské a příměstské železniční dopravy je docela dobrá v Německu i v České republice, byť vlaky v Mnichově, Norimberku a Drážďanech jezdí častěji, rychleji a jsou lépe propojeny s individuální dopravou. Německý sektor železniční dopravy je více liberalizován a výběrová řízení představují preferovanou metodu výběru smluvních dopravců. Přesto lze říci, že stupeň liberalizace železničního sektoru není klíčovým prvkem indikujícím lepší standard městské a příměstské železniční dopravy v Německu, neboť ten je důsledkem profesionální činnosti objednatelů a koordinátorů vlakových služeb v kombinaci s geografickými podmínkami, dostupnými finančními zdroji a kapacitní železniční dopravní infrastrukturou. Na druhou stranu význam liberalizace nemůže být zcela přehlížen, neboť výběrová řízení jsou nástrojem, jehož prostřednictvím mohou objednatelé silně ovlivnit cenu a kvalitu dopravních služeb ve svém území. Nabídka kvalitnějších a atraktivnějších dopravních služeb může ve svém důsledku zvýšit využití železniční dopravy v metropolitních regionech a může tak mít nepřímé, avšak důležité socio-ekonomické důsledky.
Návaznosti
TD010063, projekt VaVNázev: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technologická agentura ČR, OMEGA
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2020 08:50