DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do etnologického výzkumu
Autoři DOUŠEK, Roman.
Vydání Vyd. 1. Brno, 342 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 9788021068834
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 14:47.
Anotace
Příručka seznamuje s jednotlivými typy výzkumu, s nimiž se studenti etnologie mohou setkat. Vedle etnografického výzkumu (terénního výzkumu) se jedná o archivní výzkum, muzejní výzkum (výzkum za použití hmotných předmětů) a archeologický výzkum. Pojednání zahrnuje nejen specifika zmiňovaných výzkumů, příslušné pramenné základny, resp. institucí, v jejichž rámci jsou některé typy výzkumů realizovány, ale také obecné náležitosti proponování a realizace etnologického výzkumu.
Anotace anglicky
The handbook presents individual types of research which ethnology students may encounter. In addition to ethnographic research (field research), it includes archival research, museum research (research using material objects), and archaeological research. The treatise includes not only the specifics of the above mentioned types of research, the corresponding source bases, or institutions where some types of research are conducted, but also the general requirements for ethnological research proposals and conducting.
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2024 10:51