EN

Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového ...

ŠEDO, Jiří, Milan BLAHA, Tomáš PAVLÍK, Petr KLIKA, Ladislav DUŠEK, T. BÜCHLER, J. ABRAHÁMOVÁ, V. ŠRÁMEK, P. ŠLAMPA, Libor KOMÍNEK, Petr POSPÍŠIL, Ondřej SLÁMA a Rostislav VYZULA. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 192-202. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu
Název anglicky Cost Analysis of Radiotherapy Provided in Inpatient Setting – Testing Potential Predictors for a New Prospective Payment System
Autoři ŠEDO, Jiří (203 Česká republika, domácí), Milan BLAHA (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Petr KLIKA (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), T. BÜCHLER (203 Česká republika), J. ABRAHÁMOVÁ (203 Česká republika), V. ŠRÁMEK (203 Česká republika), P. ŠLAMPA (203 Česká republika), Libor KOMÍNEK (203 Česká republika, domácí), Petr POSPÍŠIL (203 Česká republika, domácí), Ondřej SLÁMA (203 Česká republika, domácí) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00077294
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky zdravotní péče; radioterapie; radiační onkologie; prospektivní platební systém; úhrady péče; systém „skupin vztažených k diagnóze“
Klíčová slova anglicky health care costs; radiotherapy; radiation oncology; prospective payment system; reimbursement mechanisms; diagnosis-related groups
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 13. 11. 2014 10:55.
Anotace
Východiska: Analyzovali jsme dostupná data o vykázané péči za účelem návrhu nového modelu úhrady radioterapie postaveného na prospektivním principu. Cílem bylo otestovat vysvětlující faktory (prediktory), které by dokázaly nejlépe roztřídit hospitalizační případy do nákladově homogenních skupin. Testovány byly čtyři potenciální prediktory – počet frakcí radioterapie, skupina techniky radioterapie, dia gnostické skupiny a stadium onemocnění. Cílem naopak nebyl samotný návrh úhradového modelu jako takového. Metody: Analyzováno bylo celkem 7 440 hospitalizačních případů onkologicky nemocných pacientů z let 2007– 2011 ve třech vybraných zdravotnických zařízeních. Zdrojem dat byla především databáze I- COP vyvinutá Institutem bio statistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s komplexními onkologickými centry ČR, která na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení propojuje data z Národního onkologického registru s daty o vykázané péči zdravotnických zařízení zdravotním pojišťovnám. Výsledky: Při srovnání čtyř potenciálních prediktorů jsme vyhodnotili jako nejsilnější z nich počet aplikovaných frakcí radioterapie a použitou techniku radioterapie. Stadium onemocnění neprokázalo v tomto srovnání dostatečnou rozlišovací schopnost. Mezi diagnostickými skupinami byly identifi kovány významné rozdíly v průměrných nákladech, ty však souvisely převážně s rozdílným spektrem použitých technik radioterapie a rozdílným počtem frakcí v jednotlivých skupinách. Uvnitř diagnostických skupin tak byly z hlediska vykázaných nákladů příliš velké rozdíly, které nejsou v případném úhradovém modelu žádoucí. Závěr: Pro potřeby prospektivního úhradového systému pro oblast radioterapie může být využita kombinace dvou prediktorů – počet aplikovaných frakcí radioterapie a technika radioterapie. Pro návrh úhradového modelu by byly vhodné další analýzy testující prediktivní schopnost záměru aplikované radioterapie. V současnosti však v ČR neexistují potřebné datové zdroje pro takovéto analýzy.
Anotace anglicky
As a part of the development of a new prospective payment model for radiotherapy we analyzed data on costs of care provided by three comprehensive cancer centers in the Czech Republic. Our aim was to fi nd a combination of variables (predictors) which could be used to sort hospitalization cases into groups according to their costs, with each group having the same reimbursement rate. We tested four variables as possible predictors – number of fractions, stage of disease, radiotherapy technique and dia gnostic group. Methods: We analyzed 7,440 hospitalization cases treated in three comprehensive cancer centers from 2007 to 2011. We acquired data from the I- COP database developed by Institute of Biostatistics and Analyses of Masaryk University in cooperation with oncology centers that contains records from the National Oncological Registry along with data supplied by healthcare providers to insurance companies for the purpose of retrospective reimbursement. Results: When comparing the four variables mentioned above we found that number of fractions and radiotherapy technique were much stronger predictors than the other two variables. Stage of disease did not prove to be a relevant indicator of cost distinction. There were signifi cant diff erences in costs among dia gnostic groups but these were mostly driven by the technique of radiotherapy and the number of fractions. Within the dia gnostic groups, the distribution of costs was too heterogeneous for the purpose of the new payment model. Conclusion: The combination of number of fractions and radiotherapy technique appears to be the most appropriate cost predictors to be involved in the prospective payment model proposal. Further analysis is planned to test the predictive value of intention of radiotherapy in order to determine diff erences in costs between palliative and curative treatment.
Návaznosti
EE2.4.31.0020, projekt VaVNázev: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 16:45

Další aplikace