JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 330-352. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-3-330.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory
Název česky Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory
Název anglicky Concept of multilingualism as a particular goal of foreign language education and possibilities for its support
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost , o.s. 2014, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074145
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-3-330
Klíčová slova česky mnohojazyčnost;teorie osvojování dalších cizích jazyků;učení se cizím jazykům;výuka cizích jazyků;koncepce didaktiky podporující mnohojazyčnost;model učitelovy kompetence k podoře mnohojazyčnosti
Klíčová slova anglicky multilingualism;theory of third or additional language acquisition;language teaching;didactic approach to support multilingualism;teacher’s competence for multilingualism support
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 4. 2015 14:00.
Anotace
Studie, která vznikla ve vazbě na disertační výzkum autora, je věnována otázce mnohojazyčnosti jako dílčímu cíli jazykového vzdělávání. Záměrem autora je nabídnout čtenáři vhled do problematiky výuky dalších cizích jazyků ve škole v kontextu podpory mnohojazyčnosti. V první části textu jsme vymezili koncepci mnohojazyčnosti, kterou chápeme jako zastřešující teoretický rámec pro naše pojetí (tedy pojetí mnohojazyčnosti jako dílčí cíl výuky cizích jazyků). Protože mnohojazyčnost definujeme jako schopnost žáka ovládat alespoň tři jazyky, v následující části jsme navrhli, jak tyto jazyky označovat a řadit. V další části nahlížíme osvojování dalších (tedy druhých, třetích, čtvrtých…) cizích jazyků a její specifika. Ve čtvrté části se zaměříme na didaktické uchopení koncepce mnohojazyčnosti a na možnou implementaci podpory mnohojazyčnosti do výuky dalších cizích jazyků. V poslední části se zaměříme na učitele a na jeho kompetence, kterými by měl disponovat, aby mohl ve výuce cizích jazyků smysluplně podporovat mnohojazyčnost.
Anotace anglicky
The study, within the dissertation theses, deals with the issue of multilingualism as a particular goal of language education. The author aims to offer an insight into the additional language teaching at primary/secondary schools in the context of multilingualism. The first part of the paper provides a definition of the concept of multilingualism, which forms the theoretical background of our study (i.e. multilingualism as a particular goal of language teaching). As we define multilingualism as pupils’ ability to speak three or more languages, we propose a system for ordering and labelling these languages. The next part of the paper focuses on acquisition of additional (second, third etc.) languages and its characteristics. The fourth part of the paper deals with the didactic approach to the concept of multilingualism and its possible implementation into additional language teaching. Finally yet importantly, we focus on teachers and the competencies that they should have in order to meaningfully support multilingualism in instruktions.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
pedor14_3_p330_mnohojazycnost_janik.pdf   Verze souboru Janík, M. 28. 11. 2014

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 5. 8. 2021 11:33