MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění
Název anglicky Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing
Autoři MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN.
Vydání 1. vyd. Brno, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7109-4
Klíčová slova česky Toky látek, změna klimatu, viditelné a infračervené záření, biosféra, biouhel, vzdělávání.
Klíčová slova anglicky Flows of substances, climate change, visible and infrared radiation, biosphere, biochar, education.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Hollan, Ph.D., učo 3319. Změněno: 11. 1. 2018 19:26.
Anotace
Publikace vznikla jako studijní text pro potřeby integrované výuky fyziky a chemie na VŠ. Autoři usilovali o zachycení současného stavu vědeckého poznání v problematice zemského klimatu a koloběhů látek. Jednotlivé kapitoly jsou teoretickým úvodem k vybraným tématům: solární konstanta, sálání a albedo, biouhel, model biosféry a dálkový průzkum Země. Publikace obsahuje praktické úlohy pro studentskou práci v laboratoři nebo v terénu. Součástí textu je glosář a podrobný abecední rejstřík.
Anotace anglicky
The publication suppose to serve as a study material for integrated teaching of physics and chemistry at the university. The authors sought to depict the current state of scientific knowledge on the issue of global climate and the flows of substances. Each chapter is a theoretical introduction to selected topics: the solar constant, radiation and albedo, biochar, biosphere model and remote sensing. The publication contains practical tasks for student work in the lab or in the field. The publication contains a detailed glossary and an alphabetical index.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUNázev: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2024 11:51