MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo)
Název anglicky Inquiries in Czech Polish Studies : Tradition and Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science - Law)
Autoři MADECKI, Roman a Roman BARON.
Vydání Praha, 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56, 2014.
Nakladatel Historický ústav AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7286-245-0
Klíčová slova česky polonistika; filologie; historie; politologie; právo
Klíčová slova anglicky Polish studies; philology; political sciences; law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Změněno: 10. 4. 2017 10:09.
Anotace
Monografie Česká polonistická studia: tradice a současnost je kolektivním dílem především českých filologů, historiků, politologů a právníků, kteří se odborně zabývají Polskem a široce pojatými česko-polskými vztahy. Publikace sleduje současně několik vědeckých cílů. Navazuje na bohatou tradici českých polonistických filologických a historických bádání a snaží se postihnout jejich současný stav a dlouhodobé vývojové tendence. Zároveň však představuje dosud ojedinělý pokus o mnohem širší pojetí českých polonistických studií, které dnes kromě výše zmíněných tradičních oborů zahrnují též oblast politologie a práva. Toto řešení umožnilo získat širší a celistvější obraz Polska a možností či limitů česko-polské spolupráce z pohledu české vědy.
Anotace anglicky
Inquiries in Czech Polish Studies: Tradition and Contemporaneity is a collective project, mainly undertaken by Czech philologists, historians, political scientists, and lawyers, all of whom professionally engage with Poland and Czech-Polish relations in a broad sense. The monograph simultaneously pursues several scholarly goals. This work follows in the footsteps of the rich tradition of Czech philological and historical research into Polish culture, and attempts to capture their current state and long term developmental trends. However, at the same time, the monograph also represents a unique attempt at a much wider conception of Czech Polish studies, which today, besides the above-mentioned traditional disciplines, also includes the areas of political science and law. We assume that this solution has enabled us to create a wider and more holistic picture of Poland and the possibilities or limitations of Czech-Polish cooperation from the perspective of Czech scholarship.
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2022 00:33