KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumný exkurz do diskursů o Romech
Název česky Výzkumný exkurz do diskursů o Romech
Název anglicky Research excursion into discourses on Roma people
Autoři KLAPKO, Dušan (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka REMSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Veronika KOLAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta SEDLÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Luděk ŽÁKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074423
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7547-4
Klíčová slova česky diskurs; diskursivní analýza; sociální konstrukce reality; ideologie; romský žák; sociálně znevýhodněný žák; edukace; sociální inkluze; každodenní vědění; školní socializace; divadlo utlačovaných; dramatická výchova; mediální diskurs.
Klíčová slova anglicky discourse; discourse analysis; social construction of reality; ideology; Roma pupil; socially disadvantaged pupils; education; social inclusion; everyday knowledge; school socialization; theater of the oppressed; drama education; media discourse.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., učo 7657. Změněno: 13. 4. 2015 09:28.
Anotace
Kolektivní monografie se zabývá problematikou edukace romských žáků z pohledu aktérů rodinné i školní socializace a z pohledu odborných i laických textů charakterizujících edukaci a život Romů v ČR. Hlavním pojítkem výkladu této kolektivní monografie je téma edukace Romů a aplikovaný výzkumný nástroj diskurzivní analýzy.
Anotace anglicky
The collective monograph deals with education of Roma people or Roma pupils from the perspective of those involved in their family and school socialization and from the perspective of academic and popular texts concerned with the education and life of Roma in the Czech Republic. The keystone of this monograph is Roma education and the application of discourse analysis as the research tool.
Návaznosti
GP13-24036P, projekt VaVNázev: Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití
Investor: Grantová agentura ČR, Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2023 00:45