ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Petr BABULA. Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku. In Ing. František Hnilička, Ph.D. Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 155-158. ISBN 978-80-213-2475-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku
Název česky Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku
Název anglicky Growth, biochemical and physiological changes in Lemna minor exposed to diclofenac
Autoři ZEZULKA, Štěpán (203 Česká republika, garant, domácí), Marie KUMMEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr BABULA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014, od s. 155-158, 4 s. 2014.
Nakladatel Česká zemědělská univerzita v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00079365
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-213-2475-6
Klíčová slova česky Lemna minor; diklofenak; růst; fotosyntetické pigmenty; fluorescence chlorofylu;
Klíčová slova anglicky Lemna minor; diclofenac; growth; photosynthetic pigments; chlorophyll fluorescence;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:35.
Anotace
Výsledky této studie prokázaly nevýznamný vliv nízkého (0.1 a 10 ug/l) a významný vliv vyššího zatížení (100 ug/l) diklofenaku na růst (počet rostlin, hmotnost sušiny a velikost listové plochy) okřehku menšího (Lemna minor). Se zvyšujícím se zatížením prostředí se u těchto rostlin významně snižoval obsah chlorofylu a, b a karotenoidů. Rovněž významné snížení hodnot parametrů fluorescence chlorofylu FV/FM a PhiII při 100 ug/l, Rfd při 0.1 ug/l a zvýšení hodnot NPQ při 10 ug/l diklofenaku, je dokladem biochemických a fyziologických změn probíhajících na úrovni buněk a subcelulárních struktur.
Anotace anglicky
Results of this study proved a marginal effect of low (0.1 and 10 ug/l) and considerable impact of higher treatment (100 ug/l) of diclophenac to growth (plant number, dry weight and leaf area size) of duckweed (Lemna minor). Increasing environmental loading led to a significant decrease in content of chlorophyll a, b and carotenoids in these plants. Similarly a considerable decrease in values of chlorophyll fluorescence parameters FV/FM and PhiII at 100 ug/l, Rfd at 0.1 ug/l and an increase in NPQ values at 10 ug/l of diclophenac point at biochemical and physiological changes at the cell and subcellular level.
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2024 23:50