ZÁLESKÁ, Klára. Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 117-132. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole
Název anglicky Unexpected effects of the integration of immigrant children in the Norwegian primary school
Autoři ZÁLESKÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1115 Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00082914
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-8
Klíčová slova česky dítě přistěhovalec; integrace; integrační politika; multikulturní výchova
Klíčová slova anglicky immigrant children; integration; integration policy; multicultural education
Štítky mzok, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 14. 4. 2016 13:03.
Anotace
Příspěvek se zabývá tématem začleňování dětí přistěhovalců do norských základních škol. Představuje nejprve teoretický kontext tématu, vývoj norské integrační politiky a následně výsledky empirického výzkumu. Ten diskutuje (ne)úspěšnost jedné osloské školy v začleňování přistěhovaleckých žáků. Jelikož ze školy deset let postupně odcházeli žáci majoritní společnosti, hlavní výzkumná otázka zní: Proč ze školy zaměřené na přijímání přistěhovalců odcházejí norští žáci. Při řešení bylo použito metody případové studie a v jejím rámci tří technik sběru dat: rozhovorů, analýzy dokumentů a zúčastněného pozorování. Výzkum ukázal, že učitelé sledované školy kladli příliš velký důraz na podporu přistěhovaleckých žáků, což vedlo k oslabení pozice norských žáků, kteří začali odcházet na školy s nižším procentem přistěhovalců. Důležitou roli při odchodu norských žáků hrála rovněž specifičnost přistěhovalců, komunikace s přistěhovaleckými rodiči, organizace výuky na škole a zvolená integrační opatření.
Anotace anglicky
The paper deals with the theme of integration of immigrant children into the Norwegian primary schools. It represents the first theoretical context of the topic, the Norwegian integration policy, and consequently the results of empirical research. It discusses the success and unsuccess of integration in one school in Oslo. Because the majority pupils have been leaving the school has gradually, the main research question is: Why are Norwegian pupils leaving school which is focused on acceptation of immigrant children? The case study was chosen as a method for empirical part and three techniques of data collection: interviews, document analysis and observation. Research has shown that teachers of the schools put too much emphasis on support for immigrant students, which led to a weakening of the position of Norwegian students who began to leave the school and start at the schools with lower percentages of immigrants. An important role also plays a specificity of communication with immigrant parents, the organization of education at the school and selected integration measures.
Návaznosti
MUNI/A/1219/2014, interní kód MUNázev: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2020 02:18