Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. DRÁBEK, Pavel. "A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint". Margita Havlíčková and Christian Neuhuber, eds. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (2014). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 499-502. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-22.
 2. DRÁPELA, Martin. A headline news event in a (multitude of) functional perspective(s). In 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 2.-5.9. 2015, Leiden, Netherlands. 2015.
 3. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015.
 4. ZÁLESKÁ, Klára. Adaptační proces cizinců na české a norské školní prostředí. In Konference Študentské fórum XV., Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum a Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 3.-4. 12. 2015, Velké Bílovice. 2015.
 5. JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 6. MÁCHA, Jakub a Jan ZOUHAR. Arnošt Kolman's Critique of Mathematical Fetishism. In Schuster, Radek; Dach, Stefanie; Stadler, Friedrich. The Vienna Circle in Czechoslovakia: pre-proceedings of the international conference, Pilsen, Czech Republic, February 26-28, 2015. 1. vyd. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 53-58. ISBN 978-80-261-0440-7.
 7. ČOPF, Pavel. Asistent pedagoga, "nová" role na našich školách. In Škola, kde jsem člověkem. Mezinárodní konference Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 10.-12. 11. 2015, Brno. 2015.
 8. ŘÍMÁNKOVÁ, Anna. Autoregulace jako faktor ovlivňující míru frekvence podvádění žáků. In XI. ročník mezinárodní konference. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 10.-11. 11. 2015, Olomouc. 2015.
 9. ZITA, Antonín. 'Beat It' : The Beat Generation and Mainstream Acceptance. In 20th International Colloquium of American Studies: Assimilation in America: A Good or a Bad Word? 18.-19. 6. 2015, Department of English and American Studies, Palacký University, Olomouc. 2015.
 10. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Wei-lun LU. Cognitive-Pragmatic Aspects of Information Structure and Information Flow. 2015.
 11. THOMAS, James Edward, Adam KILGARIFF, Simon SMITH a Fredrik MARCOWITZ. Corpora and Language Learning with the Sketch Engine and SKELL. Revue Française de Linguistique Appliquée. Paris: Publications linguistiques, 2015, roč. 20, č. 1, s. 61-80. ISSN 1386-1204.
 12. DROZD, David. Czech Hamlet's after 1989. In Shakespeare's Europe - Europe's Shakespeare(s), 29 June - 2 July 2015, University of Worcester, UK. 2015.
 13. DOČEKAL, Mojmír. Czech Negation from the Formal Perspective. Muenchen: Lincom, 2015. 146 s. LINCOM studies in Slavic linguistics ; 39. ISBN 978-3-86288-664-7.
 14. RAMBOUSEK, Jiří. Czech. Translations and Adaptations of Alice's Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Three. Checklists. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015. s. 211-219. ISBN 978-1-58456-331-0.
 15. RAMBOUSEK, Jiří. Czech Translations of Carroll's Alice. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume One. Essays. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015. s. 207-210. ISBN 978-1-58456-331-0.
 16. RAMBOUSEK, Jiří. Czech [1904]. Czech 1901. Back-translation and notes. In Jon A. Lindseth, Alan Tannenbaum. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Two. Back-Translations. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015. s. 151-156. ISBN 978-1-58456-331-0.
 17. ŠIMÁNĚ, Michal. České obecné menšinové školy a jejich učitelé v období první Československé republiky. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 26-30. ISSN 0323-0449.
 18. REPOVSKÝ, Miroslav. Definícia v Aristotelovej koncepcii vedy. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 16, č. 1, s. 20-29. ISSN 1212-9097.
 19. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319.
 20. PEZLAR, Ivo. Desire-Based Model of Reasoning. In Romportl, Jan; Zackova, Eva; Kelemen, Jozef. Beyond Artificial Intelligence : The Disappearing Human-Machine Divide (Topics in Intelligent Engineering and Informatics). Cham: Springer International Publishing, 2015. s. 143-157. ISBN 978-3-319-09667-4. doi:10.1007/978-3-319-09668-1_11.
 21. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Die Affichen des deutschen Theaters in Brünn. In Pernerstorfer, Matthias Johannes. Theater – Zettel – Sammlungen 2. Bestände, Erschliessung, Forschung. Wien: Hollitzer, 2015. s. 227-238. Bibliographica 2. ISBN 978-3-99012-252-5.
 22. STAUDKOVÁ, Hana. Digitální technologie v roli nosiče vzdělávacího obsahu: tabuizované učení? In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 23. THOMAS, James Edward. Discovering English with Sketch Engine. Brno: Versatile, 2015. 223 s. Integrated Approaches in Language Education 1. ISBN 978-1-326-23213-9.
 24. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-6.
 25. VANŽURA, Marek. Drones : A case for extended mind, cognition and emotions. In SOPhiA 2015 – Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy, 2.-4. 9. 2015, Salzburg. 2015.
 26. PAVLINCOVÁ, Helena. Drtina, František (Franz) (1861–1925), Philosoph, Pädagoge und Politiker. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 27. PICHOVÁ, Dagmar. Du Châtelet and Mairan - Arguments and Fallacies. In Emilie du Châtelet: Laws of Nature - Laws of Morals, 23.–24. October 2015, University of Paderborn, Germany. 2015.
 28. PAVLINCOVÁ, Helena. Durdík, Josef (1837–1902), Philosoph, Psychologe und Schriftsteller. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-3-7001-3213-4.
 29. SATKOVÁ, Naďa. Electronic Media on the Stage : Three Examples of Contemporary Czech Performances by Jan Mikulášek, Ivan Krejčí and Jiří Pokorný. In Duda, Artur; Wiśniewska, Marzenna; Oleszek, Bartłomiej. Teatr wśród mediów. pierwsze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. s. 213-222. ISBN 978-83-231-3474-9.
 30. PICHOVÁ, Dagmar. Émilie du Châtelet : devenir femme de lettres. In La condition des femmes dans l'Europe du XVIIIe siècle. Première édition. Pessac: Presses universitaires de Bordeaux, 2015. s. 47-58. Lumières, n°24. ISBN 978-2-86781-957-5.
 31. PICHOVÁ, Dagmar. Émilie du Châtelet a popularizace vědy. In Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
 32. LAZAROVÁ, Bohumíra a Tereza VYCHOPŇOVÁ. Evaluace projektu Učitel - Mentor (KA3). In Závěrečná konference projektu Učitel - Mentor, VYSOČINA EDUCATION a Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, 26. 5. 2015, Jihlava. 2015.
 33. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Martin ŠŤASTNÝ. Evropský koncept kariérového poradenství zaměřený na podporu mezinárodní mobility mladých lidí v kontextu České republiky. In Konference Asociace vysokoškolských poradců: Reflexe poradenské praxe na vysokých školách v ČR a v zahraničí, 1.-2. 10. 2015, Kutná Hora. 2015.
 34. BYSTROŇOVÁ, Monika. Experimentální filosofie : Plurál. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 35. ŽIDKOVÁ, Klára. Exulant ve vlastním světě. In Lidové noviny, příloha Orientace. Praha: Mafra, 2015. s. 24. ISSN 1213-1385.
 36. HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. Amsterdam: Elsevier, 2015, roč. 51, B, s. 873-879. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2014.11.018.
 37. HORSKÝ, Jan a Monika BYSTROŇOVÁ. FILEX 2015. 2015.
 38. DROZD, David. Folk Baroque Plays as inspiration for Czech Avant-garde Artists. In "Theatrical Heritage: Preservation, Reconstruction and Reinterpretation of Stage Texts” Symposium, 16. 12. 2015, Saint Petersburg. 2015.
 39. DRÁPELA, Martin. Foreword. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 3 s. ISBN 978-80-210-7111-7.
 40. DRÁPELA, Martin. ForkShoP2015 (A 2015 Workshop on Functional Sentence Perspective and its Forks). 2015.
 41. PICHA, Marek, Iva SVAČINOVÁ a Tomáš ONDRÁČEK. Formální rysy přesvědčování. 2015.
 42. ZELENKA, Tomáš. František Mareš a úloha citu v procesu filosofického poznávání. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 43. KOBÍKOVÁ, Zuzana a Jakub MÁCHA. From Metaphor to Hypertext: an Interplay of Organic and Mechanical Metaphorics in the Context of New Media Discovering. In John Barnden and Andrew Gargett. Proceedings of the AISB 2015 Symposium on Computing and Philosophy: The Significance of Metaphor and Other Figurative Modes of Expression and Thought. Kent: AISB, 2015. s. 32-39. ISBN 978-1-5108-0386-2.
 44. ŠTĚPÁNEK, Jan. Fuzzy Logic and Sorites Paradox : The Problem of Missing Input. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015.
 45. MATĚJOVÁ, Alina. GIF art : Od grafického formátu až po etablované umění. In New media inspiration 2015 – Digitalizace člověka, 21. 2. 2015, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 2015.
 46. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Martin ŠŤASTNÝ. Guide My W@y!: inspirace pro vzdělávání vysokoškolských poradců. In Newsletter Asociace vysokoškolských poradců. 1. vyd. Olomouc: Asociace vysokoškolských poradců, 2015. s. 10-11.
 47. ŠEĎOVÁ, Klára. Harmony or Attack : the Function of Student Humor at Lower Secondary Schools. New Educational Review. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 39, č. 1, s. 27-38. ISSN 1732-6729.
 48. ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas žáků střední školy. In Konference Študentské fórum XV., Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum a Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 3.-4. 12. 2015, Velké Bílovice. 2015.
 49. KOBÍKOVÁ, Zuzana. How to Analyze Metaphors in the Discourse of the Scientific Discovering of New Media? In Young Philosophy : The character of current philosophy and its methods. Graduate conference 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 50. PICHA, Marek. Hume o myslitelnosti a představitelnosti. In Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma, 25. září 2015, Kaple Božího těla, Umělecké centrum UP Konvikt, Olomouc. 2015.
 51. KOBÍKOVÁ, Zuzana a Jakub MÁCHA. Hypertext is Xanadu: an Interplay of Organic and Mechanical Metaphors in Scientific Conceptualization. In 5th International Conference on Metaphor and Thought, 7-9th October 2015, Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 2015.
 52. FRANEK, Juraj. Ignatius Antiochejský. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 38-39.
 53. ONDRÁČEK, Tomáš. Immunizing Strategies and Problem of Contexts. In 1st European Conference on Argumentation : Argumentation and Reasoned Action, 9-12 June 2015, Lisbon, Portugal. 2015.
 54. ZÁLESKÁ, Klára. Integrating Immigrant Children into Primary Schools in The Czech Republic and Norway. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 55. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Intergenerational learning in the workplace (DP). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 56. DRÁPELA, Martin. Introducing FSPML 2.0M : A Markup Language for Multilevel Tagging of Functional Sentence Perspective. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world III, University of Presov, 10.-12. 9. 2015, Prešov, Slovakia. 2015.
 57. HORSKÝ, Jan. Intuitivní teorie : Epistemický status morálních intuic. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 58. LAGA, Stanislav. Iracionalita v rané Nietzschově epistemologii. In Sucharek, Pavol; Marchevský, Ondrej. Racionálne - iracionálne. Vyd. 1. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, 2015. s. 107-112. ISBN 978-80-970303-4-6.
 59. FRANEK, Juraj. Irenaeus z Lyonu. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 111-112.
 60. PICHA, Marek. Jak analyzovat myšlenkové experimenty? In Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, ZČU, Plzeň. 2015.
 61. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka v Kritickém měsíčníku 1938 – 1942. In Patočka a dejiny filozofie, 30. 6. - 1. 7. 2015, FF UPJŠ, Košice. 2015.
 62. FRANEK, Juraj. Jan Zlatoústý. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 234-235.
 63. STEHLÍKOVÁ, Eva. Jarmila Loukotková, Sen o Petroniovi. In Roma Argentea MMXV, Ústav řeckých a latinských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 24.-25. 9. 2015, Praha. 2015.
 64. LEDVOŇOVÁ, Markéta. Jedovatý astronomický štír : vybrané aspekty konfliktu Galilea Galileiho s jezuitou Oraziem Grassim. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 16, č. 1, s. 2-19. ISSN 1212-9097.
 65. ZITA, Antonín. J.G. Ballard's Crash and the Pornographization of the Ordinary. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 66. FRANEK, Juraj. Justin Martyr. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 57-58.
 67. KNOTOVÁ, Dana, Michal ŠIMÁNĚ a Jiří ZOUNEK. K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. In IV. konference České asociace orální historie: "Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy orální historie." Ostrava, 19.-20. března 2015. 2015.
 68. ČEJKOVÁ, Ingrid. Když se řekne žákovská knížka. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 133-137. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-9.
 69. FRANEK, Juraj. Klement Alexandrijský. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 137-138.
 70. SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637.
 71. POLÁČEK, Jiří. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 3, s. 314-329. ISSN 0031-3815.
 72. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Konkurenční boj o městské operní divadlo v Brně v roce 1736. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 2, s. 7-22. ISSN 0862-5409.
 73. STEHLÍKOVÁ, Karolína, Jiří TRÁVNÍČEK, Michal SÝKORA a Eva KLÍČOVÁ. Kritika v diskusi Jiří Trávníček — Karolína Stehlíková — Michal Sýkora — Eva Klíčová : Zůstaň ještě, zvláštní dívko! In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. s. 74-79. ISSN 1211-9938.
 74. DRÁPELA, Martin. Libuše Dušková’s birthday : four score years and five. In Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015. s. 83-86. ISSN 1803-8174.
 75. ZOUHAR, Jan. Literární dílo jako předmět filozofické interpretace. Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2015, roč. 70, č. 8, s. 680-684. ISSN 0046-385X.
 76. STEHLÍKOVÁ, Eva. Malá zpráva o zmizení Olgy Srbové. In Hala, Katia, Vlčková, Olga, Šťastná, Denisa. Ženy - divadlo - dějiny. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 67-73. ISBN 978-80-7395-883-1.
 77. ZELENKA, Tomáš. Marešova kritika darwinismu. In Filozof na prowincji. Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych, 9.-10. 10. 2015, Lubliniec, Polska. 2015.
 78. DRÁPELA, Martin. Martin Adam : Presentation Sentences. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 60-61. ISSN 1211-3387.
 79. ONHEISER, Radomír. Masarykova reflexe Komenského. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 80. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě : obsah a podnímky. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 81. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit : intenzita a podmínky mezigeneračního učení. In ICOLLE - Mezinárodní konferecerence celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 15.-16. 9. 2015, Brno. 2015.
 82. ŽIDKOVÁ, Klára. Michal Kalhous - Argentum (úvodní text k výstavě Michala Kalhouse). Zlín: Photogether Gallery Zlín, 2015.
 83. ULRICH, Tomáš. Místo filosofie v díle Hanse Urse von Balthasara. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 125-133. ISSN 1803-7445.
 84. PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení. In Paitlová, Jitka. Po cestách kritického myšlení. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. s. 28-43. ISBN 978-80-246-2933-9.
 85. ŠEĎOVÁ, Klára. Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 1, s. 32-62. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-1-32.
 86. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol. In Konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26.-27. 3 .2015, České Budějovice. 2015.
 87. PICHA, Marek. Myšlenkové experimenty ve filozofii. In Metódy filozofie, 2. workshop o metodológii ved, 25. 3. 2015, Univerzita Komenského, Bratislava. 2015.
 88. BĚLOHRAD, Radim. Narrative Identity, Self-regarding Concern and Posthumous Harm. In Zagreb Applied Ethics Conference 2015, 29.6. - 1.7. 2015, University of Zagreb. 2015.
 89. PEZLAR, Ivo. Natural language and proof-theoretic semantics : denotational ghosts in inferential machine. In 5th World Congress and School on Universal Logic, 25.-30. 6. 2015, Istanbul. 2015.
 90. ZÁLESKÁ, Klára. Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 117-132. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-8.
 91. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve školách. In XIV. československá konference s mezinárodní účastí: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, 2.-3. 2. 2015, Olomouc. 2015.
 92. ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve škole. In Komenský. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 18-24.
 93. KUNEŠOVÁ, Tereza. O Karlu Kosíkovi a nejen o něm. Rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem. In Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 105-124. ISSN 1803-7445.
 94. DRÁBEK, Pavel. O loutkách. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. s. 11. ISSN 1210-471X.
 95. DRÁBEK, Pavel. Obležen národem dramatiků : Jan Lier (1852-1917). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 162-164. ISSN 1803-845X.
 96. FODOR, Radoslav. Odcudzenie a jeho prekonanie u Hegla. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 97. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Correlations between Range in Verb Descriptivity and Syntactic Applicability. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 98. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Correlations between Range in Verb Descriptivity and Syntactic Applicability. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.
 99. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On the Holistic Status of Direct Object Participants. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, roč. 7, č. 1, s. 57-67. ISSN 1803-8174.
 100. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Oral history in researching socialist education in the Czech Republic. In Oral history in Central-Eastern Europe: Current research areas, challenges and specificity, University of Lodz, 17-18 September, 2015, Lodz, Poland. 2015.
 101. SATKOVÁ, Naďa. Orfeus sestupující do Olomouce (Inscenace Jiřího Svobody Sestup Orfeův v Divadle Oldřicha Stibora Olomouc v roce 1960). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 3, s. 50-67. ISSN 0862-5409.
 102. FRANEK, Juraj. Órigenés. In Setkávání. Brno: Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II, 2015. s. 200-202.
 103. KUNEŠOVÁ, Tereza. Paradox of Fiction : What does it mean to be moved by the fictional character? In SOPhiA 2015, Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy, 2.-4. 9. 2015, Salzburg, Austria. 2015.
 104. PODROUŽKOVÁ, Jana. Personal identity in enhancement. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 105. PODROUŽKOVÁ, Jana. Personal Identity in Enhancement. Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Trnava: Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1336-6556.
 106. DRÁBEK, Pavel. Petr Matásek - the Scenographic Puppet Master. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 463-465. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-14.
 107. PETRŽELKA, Josef. Platónova kosmologie Dobra. In Boháček, Kryštof; Jiráková, Karolína. Platonica Pilonica IV. Dobro. Vydání první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 79-86. Platonica Pilonica. ISBN 978-80-261-0341-7.
 108. OPLOCKÁ, Veronika. Pojetí výuky učitele-dobrovolníka ve školách v subsaharské Africe. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015, 14.-18. 12. 2015. 2015.
 109. STEHLÍKOVÁ, Eva. Pokorného hledání Oidipa vladaře. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2015, roč. 138, 3-4, s. 341-356. ISSN 0024-4457.
 110. LEDVOŇOVÁ, Markéta. Precise Weighing of the Gold of Truth : New Rules of Scientific Languages as Proposed in Galileo's Assayer. In Language of nature and language of science on the threshold of modern age, 1. 10. 2015, Plzeň. 2015.
 111. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 112. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní přesvědčení ve škole : každý sám za sebe nebo všichni společně? In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 113. VANŽURA, Marek. Přinese (kreativní) město 21. století nebe plné dronů? In VI. ročník mezinárodní doktorandské konference Kreativní město, 13. 5. 2015, Ostrava. 2015.
 114. POLÁČKOVÁ, Eliška. Recenze knihy J. Rasmuse Brandta a Jona W. Iddeninga (eds.), "Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice". In Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2015. s. 354-358. ISSN 0046-1628.
 115. POLÁČKOVÁ, Eliška. Recenze knihy Richarda Buxtona "Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts". In Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2015. s. 351-354. ISSN 0046-1628.
 116. SUCHÁČEK, Petr. Reflektivní psaní : Pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 151-156. ISSN 2336-4521. doi:10.5817/SP2015-2-9.
 117. KRYUCHKOVA, Ksenia. Relations Between Russian Families and Czech Schools. In Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 118. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 119. HORSKÝ, Jan. Restrikcionistická výzva a morální intuice. In KFI FF OU, 10. 3. 2015, Ostrava. 2015.
 120. SVAČINOVÁ, Iva. Rétorická účinnost kvazi-logických argumentů. In XIX. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, 9.-11. 9. 2015, Filosofický ústav SAV, Bratislava. 2015.
 121. SVAČINOVÁ, Iva. Rétorická účinnost Pascalovy sázky. In Jednota filozofická, 25. 11. 2015, Olomouc. 2015.
 122. DRÁBEK, Pavel. Review of How Theatre Means. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 493-498. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-21.
 123. DRÁBEK, Pavel. Review of The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 471-476. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-16.
 124. SVAČINOVÁ, Iva. Rhetorical effectiveness of (quasi) logical design of arguments. In Rhetoric in the Knowledge Society, 24-26 June, 2015, Warsaw, Poland. 2015.
 125. DRÁBEK, Pavel. Rok Leara. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. s. 11. ISSN 1210-471X.
 126. ROŽNÍČKOVÁ, Iveta. Romští žáci na základních školách. In XIV. československá konference s mezinárodní účastí: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, 2.-3. 2. 2015, Olomouc. 2015.
 127. ONDRÁČEK, Tomáš. Science and Wishful Thinking. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015.
 128. PEVNÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Senioři a mezigenerační učení. In Konference k 25letému výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, 16. 9. 2015, Brno. 2015.
 129. VYCHOPŇOVÁ, Tereza. School consultation in the context of theory of social power. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 130. ŠTĚPÁNEK, Jan. Sorites Paradox and the Need for Many-Valued Logics. In 5th World Congress and School on Universal Logic, 25.-30. 6. 2015, Istanbul. 2015.
 131. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). In Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. února, 2015, Praha. 2015.
 132. ČOPF, Pavel. Soukromé školy jako zdroj nerovnosti ve společnosti. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 133. THOMAS, James Edward. Stealing a march on collocation : Deriving extended collocations from full text for student analysis and synthesis. In Lenko-Szymanksa, L., Boulton, A. Multiple Affordances of Language Corpora for Data-Driven Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015. s. 85-108. Studies in Corpus Linguistics, vol. 69. ISBN 978-90-272-0377-9.
 134. SVAČINOVÁ, Iva. Strategic maneuvering quasi-logically : a case study of Perelman's probability. In 1st European Conference on Argumentation : Argumentation and Reasoned Action, 9.-12. June 2015, Lisbon, Portugal. 2015.
 135. ŠMARDOVÁ, Anna. Styly neverbálního chování učitelů. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 136. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 4, s. 85-107. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-4-6.
 137. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 138. ŽIDKOVÁ, Klára. Tak daleko, tak blízko : cesta k jinakosti (rozhovor s Frédéricem Brennerem). In FOTO. Praha: Springwriter, 2015. s. 74-75. ISSN 1805-3335.
 139. BYSTROŇOVÁ, Monika. Teorie jednání ve světle experimentální filosofie. In KFI FF OU, 10. 3. 2015, Ostrava. 2015.
 140. LAGA, Stanislav. Teorie konceptuálních metafor a pokus o identifikaci jejich předchůdců. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 141. SPURNÁ, Michaela. The Conceptual Framework Of Educational Research Knowledge Transfer. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 142. FRANEK, Juraj. The Return of the Prodigal Son: Cognitive Science of Religion and the Re-Emergence of the Problem of Explanation in the Study of Religion. In Religious Ideas & Scientific Thought, McGill Centre for Research on Religion 7th Annual Graduate Student Conference, 25.-26. 9. 2015, Montréal, Canada. 2015.
 143. ŽIDKOVÁ, Klára. This place : fotografická pouť svatou zemí k sobě samému. In FOTO. Praha: Springwriter, 2015. s. 68- 3, 6 s. ISSN 1805-3335.
 144. PEZLAR, Ivo. Type-Theoretical Approaches to Problems and Solutions. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015.
 145. SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 145-159. ISSN 1803-7437.
 146. SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 147. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6.
 148. VARGA, Oskar. Univerzalizmus ľudských práv, perspektíva islamských autorov. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2015, 19.-20. 3. 2015, Bratislava. 2015.
 149. PICHA, Marek. Úskalí tradiční typologie argumentů. In XIX. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, 9.-11. 9. 2015, Filosofický ústav SAV, Bratislava. 2015.
 150. ZOUHAR, Jan. Věda, hodnoty a čas. In Veda, racionalita, hodnoty, 2. 10. 2015, FiF UK, Bratislava. 2015.
 151. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Verbs of Locomotion and the Semantics of the Unaccusative/Unergative Differentiation. Linguistica Silesiana. Kraków: Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, 2015, roč. 36, autumn, s. 73-88. ISSN 0208-4228.
 152. REPOVSKÝ, Miroslav. Vladislav Suvák : Kynizmus grécky a moderný I. In Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 97-99. ISSN 1212-9097.
 153. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Jitka FERDANOVÁ a Jana VESELÁ. Využití výzkumu v poradenské praxi, aneb jak se rodí inovace poradenských služeb. In Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách, Euroguidance a FF MU, 19. 11. 2015, Brno. 2015.
 154. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství : k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6.
 155. MÁCHA, Jakub. Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing All the Connections. 1st ed. London: Bloomsbury Academic, 2015. 262 s. Bloomsbury research in analytic philosophy. ISBN 978-1-4742-4214-1.
 156. STAUDKOVÁ, Hana. Způsoby využívání digitálních technologií vysokoškolskými studenty. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 3, s. 301-313. ISSN 0031-3815.
 157. ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3.
 158. ŘEZÁČOVÁ, Lenka. "Životní cykly" vzdělávacích a rozvojových potřeb. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 1, s. 29-57. ISSN 1804-526X.
 159. ZIKOVÁ, Markéta a Hana STRACHOŇOVÁ. 22nd Central and Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) in Brno. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 07:06