KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozbor filmu
Authors KOKEŠ, Radomír.
Edition 1. vyd. Brno, 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Internetové knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-7756-0
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Changed: 1. 1. 2017 18:33.
Abstract
Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje rovněž každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl, jako jsou třebaTenkrát na Západě (1968), Král Šumavy (1959), Krvavá neděle (2002), Kdo chce zabít Jessii? (1966) nebo Titanic (1997). Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k uchazečům o studium uměnovědných oborů a filmových studií.
PrintDisplayed: 29. 11. 2020 02:19